top of page

Är Reiki en reell kraft ?

Finns det någon form av evidens att Reiki existerar

Förklaringen till hur Reiki kan fungera handlar om att människan, universum, består av en livskraft som vibrerar med olika frekvenser. Allt levande är beroende av livskraften som ger kraft åt organ och celler. Allt levande har ett elektromagnetiskt fält, vilket möjliggör kommunikation  speciellt när det håller samma frekvenser. Människan är bunden till universum i en väv av elektromagnetisk energi (livskraften Reiki). Den elektromagnetiska kraften uppkommer genom att de negativt laddade partiklarna (elektronerna) emitterar ut till ett yttre elektronskal och skapar överskottsenergi i form av fotoner.

Kirlianfotografi fotograferar  strålningsfält som består av flera olika fält  med varierande densitet Poock [1]. Det betyder att man kan fotografera  det elektromagnetiska biofältet som människan består av. Det har framkommit att strålningsfältets styrka går att härleda till hälsotillståndet.

Den vanligaste metoden för "healing" som sjuksköterskor använder i USA, kallas för ”Therapeutic Touch”. Krieger (1992) ansåg att människor har en naturlig förmåga att regenerera sig själv som bara behöver utvecklas och tränas upp. Det går att hitta flertalet forskningsrapporter om "Therapeutic Touch".

Energi i hjärtat är dock mätbar med EKG utrustning. Hjärnan däremot har en betydligt svagare elektrisk aktivitet än hjärtat men är också mätbar med EEG utrustning. EEG (elektroencephalografi) är en metod som undersöker hjärnans aktivitet med hjälp av flertalet elektroder som fästs på huvudet i hårbottnen. De oscillerande elektriska impulserna kallas hjärnvågor som produceras när nervcellerna i hjärnan kommunicerar med varandra. Resultatet blir olika frekvensspektra. Beck [2] har gjort en forskningsstudie om hjärnaktiviteten hos terapeuter med hjälp av EEG. Det resulterade i att han fann att samtliga terapeuter producerade liknande vågmönster i frekvensspektrat.  Frekvensen låg kring 7.8 - 8.0 Hz, vilket är i låga alfa– och på gränsen till theta– området. Så slutsatsen är att det går att se att Reikiterapeut skapar ett speciellt vågmönster i hjärnan som skiljer sig från vanlig hjärnaktivitet. Är det här pseudovetenskaplig forskning? Beck fick Nobelpriset i kvantfysik, vilket anses som kvalificerad forskning.

SQUID (superconducting quantum interference device) är en apparatur som mäter extremt svaga signaler på magnetiska fält. SQUID är så känslig att den kan mäta så svaga fält som 5 aT (5 x 10 –18 Tesla) med hjälp av Josephssons knutpunkt. En tidigare studie från Dr John Zimmerman et al [3.] vid universitet av Colorado, upptäckte med hjälp av SQUID apparatur magnetiska fält flera gånger starkare än  bakgrundsljud. De skapades runt händerna på upplärda och erfarna terapeuter när de behandlade patienter. Ett annat intressant faktum  var att personer som imiterade Reiki inte klarade av att återskapa de här magnetiska fält som uppmättes runt händerna. Vilket i sin tur indikerar att något speciellt sker med de som utför Reiki. Frekvensen runt händernas magnetfält  på de som utför healing uppvisade mycket intressant alfa– och theta– Teslanivåer. Liknande magnetfält kan ses i hjärnan med EEG apparatur vid Reiki och även meditation. Ki-utstrålning är 0.2-0.4 µT (0.2-0.4 x 10-7) enligt Seto [4.]. Ki-energi är enligt Seto et al mätbart med SQUID.

Infraröd strålning eller elektromagnetisk strålning befinner sig inom våglängdsområdet 700 nm till 1 mm, vilket är våglängder strax över synligt ljus. Infraröd strålning brukar vara synonymt med värmestrålning. Det är dock en  missuppfattning att IR strålning och värmestrålning är samma sak. All värmeöverföring genom strålning sker dock inte genom infraröd strålning. Flera studier har påvisat infraröd strålning i händerna på terapeuten t.ex. Schwartz et al [5] och Chien et al [6].

 

Är Reiki en reell kraft? Jajjamän, Reiki är verkligen helt suverän.

1. Poock, G. K. (1979). A Numerical Quantification Technique for Kirlian Photographs.

2. Beck, R., (1986): Mood modification with ELF magnetic fields a preliminary explanation, Archaeus, pp. 4:48.

3. Zimmerman, J., Reite, M., Zimmerman, J. (1981): Magnetic auditory evoked fields: Dipole orientation. University of Colorado Medical  Center.

4. Seto, A., Kusaka, C., Nakazato, S., Hang, W., Sato, T., Hisamitsu, T., Takeshige,  C. (1992):  Detection  of  extraordinary large  biomagnetic field strength from human hand, Acupuncture and Electrotherapeutics Research International Journal, pp.17:75-94.

5. Schwartz, S.A.,  De Mattei, R.J., Brame, K.G., Spottiswoode, S.J.P., (1990): Infrared spectra alternation in water proximate to the palms of therapeutic practitioners. Subtle Energies, pp. 1:43-72.​

6. Chien, C.H., Tsuei, J.J., Lee, S.C., Huang, Y.C., Wei, Y.H., (1991): Effect  of emitted bioenergy on biochemical functions of cells. American Journal of Chinese Medicine, pp. 19:285-292.

bottom of page