top of page

Att Välja Sensei/Shihan eller Lärare

Hur väljer man då en bra lärare i Reiki? Enligt mig själv ska en lärare uppfylla vissa kriterier. Jag själv har lärt mig en mer japansk Reiki. Varför föredrar jag då japansk Reiki. Sverige är en ung inom området andlighet jämfört mot Indien, Japan och Kina m.m. De har tusenårig erfarenhet och vet var man kan gå fel inom andlighet. Ja, man kan hamna på villovägar inom andlighet. Jag anser att deras erfarenhet är ovärderlig, vilket är något som jag lärt mig över tid. I rötterna finns alltid det kärnfulla, det som är väsentligast och den snabbaste vägen till andlig rikedom. 

  • Ta reda på vad din Reikilärare har för bakgrund. I dagsläget finns det många olika sorters Reiki. Så många att ursprunget är mer eller mindre bortraderat. Det är en självklarhet för mig att ursprunget är alltid japansk och grundaren är och förblir Mikao Usui.

  • Har din lärare förståelse för japansk kultur, historia och det ursprungliga Reiki-systemet.

  • Förståelse vad Ki är och hur man använder sig av den.

  • Vad har din lärare gjort för andliga framsteg i livet. Har läraren jobbat med sitt "ego". Använder läraren sig av Reiki på regelbunden basis.

  • Har din lärare respekt för tidigare och nuvarande studenter. Kolla noga av att inga fördömande görs om andra.

  • Att läraren praktiserar Reiki utan att behöva manipulera energin, bygga egna tekniker och framförallt sätter sig på en pidestal. En lärare förmedlar sin kunskap om något som är så mycket större än dem själva.

  • Följer god etik.

  • Har förmågan att inspirera dig och möta dig där du är i din kunskap.

  • Har läraren tid att ge dig personlig vägledning om det behövs.

bottom of page