top of page

Biofotoner

Vad är biofotoner? Solljusets strålning är livsnödvändigt för alla levande livsformer på den här jorden. Det är en ursprunglig energikälla som är viktig för varje kroppscell. På 70-talet återupptäcktes biofoton-vetskapen av Fritz Albert Popp.

Forskningen drog slutsatsen att det råder ingen tvekan om att vår kropp består av biofotoner. Det vill säga våra celler innehåller ett ljus.

Det intressanta i sammanhanget är att via cellstrålningen kommunicerar våra celler med varandra.

Fotoner är ett ljuskvantum med en elektron i en atom som emitterar till ett högre elektronskal och därigenom skapas ett en kraftförmedlande elementarpartikel och som konsekvens ett elektromagnetiskt ljus. En foton rör sig 300.000 km per sekund (ljusets hastighet).

En biofoton är när det sker i en levande kropp. Biofotoner kan beskrivas som livets ljus. Människokroppen består av miljarder celler. Inom ramen av varje sekund är det över 100.000 informationsutbyten per cell i alla miljarder celler. Kroppen med våra celler är imponerande.

Det finns dessutom ett biofotonminne i vårt DNA. Det kan skapas ett underskott av biofotoner som kan bero på olika faktorer som:

  • Yttre faktorer som påverkar

  • Störande elektromagnetisk strålning

  • Ej näringsriktig mat

  • Omfattande stress

Hur fyller man då på med biofotoner. Enligt min egen tolkning är biofotoner ki (prana) som finns i allt levande. Kärt barn har många namn. Ayurveda, Reiki och stressminimering kan hjälpa dig att fylla på med biofotoner.

bottom of page