top of page

Honung

Honung översätts inom Ayurveda till "perfekt sötma". Det är ett livsmedel med många olika medicinska kvaliteter. Honung innehåller nästan i princip allt vi behöver näringsmässigt.

Honungen har påverkats av de ansamlande bins egna enzymer och honung är därför av värmande karaktär. Honung är därför det enda rekommenderande sötningsmedlet för Kapha kroppskonstitutionen.

Honung innehåller också olika sockerarter som fruktos, glukos, sackaros och maltos. Utöver det innehåller det proteiner, fetter, vitaminer, mineraler, enzymer och aminosyror.

Honung har många medicinska egenskaper som är intressanta. Vid förtäring går det snabbt till blodet och ger energi. Honung är antibakteriell och bildar väteperoxid när det läggs på ett sår.

Honung har en positiv effekt på inflammerade slemhinnor som uppstår vid förkylning och lindrar halsont.

Honung ger också uppbyggande näring till våra fortplantningsorgan och vår energireserv/inre livselixir Ojas.

Lokalproducerad honung kan ge hjälp mot allergier.

Honung bör dessutom inte värmas eftersom många näringsämnen går förlorad vid upphettning.

Honung är kaloririkt och bör inte överkonsumeras.

Bin lever ca 40 dagar. De besöker ca 1000 blommor när de suger nektar. De producerar mindre än en tesked honung under en livstid. För oss är det en tesked med honung. För bin är det ett liv. Tack alla bin.

 
"Ojas is the first thing created in the body of living  beings. It is ghee colored, it tastes like honey and smells like puffed rice".

Caraka Samhita Sutrasthana
bottom of page