top of page

Japanska förgreningar

Publication1.jpg

Det finns många olika Reiki-stilar idag. Hawayo Takata blev den person som spred Reiki ut i världen. 1976 började Hawayo Takata att initiera Reiki Master. När Takata dog skapades Reiki Alliance med Phyllis Furumoto som ledare. Det var dock de som kände att något saknades i Reiki. Många började att skapa egna varianter av Reiki.

Frank Arjava Petter som bodde i Japan med sin fru gjorde efterforskningar om ursprunget om Reiki under 90-talet. De hittade Mikao Usuis gravsten och så småningom fann Mrs Yamaguchi som lärde honom Jikiden Reiki.

Ca år 2000 hittade Chris Marsh en kvinna som hade varit elev hos Mikao Usui. Hon lärde honom den Reiki hon hade fått lära sig av Mikao Usui. Han fick också träffa elva stycken andra elever. De berättade att Mikao Usui under tre års träning och upplevt en satori på Mount Kurama Yama. De sa att det var en gång av de fem gånger som Mikao Usui  utförde "the lotus repentence" meditationen som han upplevde satori, vilket inte var den huvudsakliga avsikten. 

 

Chris Marsh fick inte lära sig av elever från Usui Teate (Usui handpåläggnings metod) att de fick frekventa energiförstärkningar Reiju och att de var viktiga i Usuis undervisning. De som lärde Chris Reiju sa att den kom från Tendai Buddhismen. Chris Marsh lärde Taggart King som har lärt sin variant i Sverige. Noterbart är att Jikiden Reiki är inte helt lik den japanska Reiki som de har lärt ut. Jag  har lärt mig japansk Reiki från förgreningen från Chris Marsh men också delvist Jikiden Reiki, från förgreningen Mrs Yamaguchi.

Om Dr Hayashi sägs att han inte lärt sig allt när Mikao Usui dog 1926. Dr Hayashi sägs ha lärt sig alla fyra nivåer (som det var då) 1931*. Hayashi lärde Mrs Yamaguchi som sedan blev Jikiden Reiki. Han lärde också Hawayo Takata som har av någon anledningen en annan version på Reiki , Usui Shiki Ryoho. Man tror att Hawayo Takata gjorde förändringar bland annat initieringsprocessen.

Mikao Usui umgicks mycket med en man vid namn Mokichi Okada och påstås att ha varit elev hos Mikao Usui en kort stund. Han bildade Johrei som har många paralleller med Reiki.

Efter andra världskriget lagstadgade USA under ockupationen att det inte var tillåtet att praktisera Reiki längre öppet. Usui Gakkai är en sluten förening som skapades 1922. De flesta i Japan praktiserar Reiki slutet och i hemlighet. En medlem i Usui Gakkai vid namn Hiroshi Doi klev fram och började att dela sina kunskaper med världen.

*= finns osäkerhet i det faktat.

Det finns många icketraditionella Reikisorter som har frångått den ursprungliga traditionen. De japanska traditionerna men även från Takata-linjen heter "Usui Shiki Ryoho" som betyder "Usui healing metod". I början hette det Shin Shin Kaizen som betyder förbättring av sinne och kropp. De nya metoderna som har mer eller mindre frångått Usui tradition har oftast med New Age och andra eventuella tillägg. Några av dem spaltas under här.

Rainbow Reiki

Karuna Reiki

Seichim Reiki

Tera Mai Reiki

Holy Fire Reiki

Angelic Reiki

Violetta Flamman Reiki

Shamballa Reiki

Kundalini Reiki

bottom of page