top of page

Ki-energier

Allt levande består av livskraften Ki. Kärt barn har många namn österut som till exempel ki, chi, mana och prana. Mycket baserar sig på Ki-energi som till exempel kampsport, kinesisk medicin, akupunktur, Ayurveda, qi-gong, tai chi, yoga, meditation och Reiki.

Ki-energi ger oss kraft, styrka, vitalitet och immunförsvar mot sjukdomar. Ki kan översättas till den "allöverskridande kosmiska livskraften". Ki beskrivs som en rörelsekraft som fungerar ungefär som vår andning. Syret finns i vår luft. Ki är inbundet i luften som vi andas. Det är rimligt att anta att Ki är en dold essens som finns i vår luft. Ki är i en ständig cirkulär rörelse och ser ut som en spiral. Inuti spiralen gömmer sig nya spiraler.

Målet är att få ett genomflöde av Ki-energi. Energin kan bli stagnerad  och då skapas en blockering som i längden kan leda till sjukdom. Ki-energi går in genom ditt kronchakra och via tre centrala nadis Ida (feminima månenergin). Pingala (manliga solenergin) och suschumna som kopplar ihop chakran. Energin förflyttas vidare genom energimeridianer nadis (i Ayurveda).

Einstein kallade Ki-energin för ett "vibrationsfält". Fältet är ett namn för rymd/luft/eter. Akash säger de Indien. Materia är inget annat än vibrationer och all materia har sin egen frekvens. 

  • Eftersom Ki-energi innehar all information betyder det att energin är formad efter naturens  lag och ordning.

  • Ki-energi är styrande, tidlös och utrymmeslös.

  • Ki-energi finns i både materia och antimateria.

  • I vårt universum finns det inget utrymme som inte är fylld med Ki.

  • Allt liv är en rörelse av Ki

  • Ki följer naturens lagar och har balans i Yin och Yang.

Ki är skapelsens början och allt liv i universum. En obalans kan orsakas av blockerad Ki. När man ger sig själv till exempel Reiki resulterar det i att man får ett Ki flöde och som konsekvens förblir kroppen frisk. När man har en blockering eller brist på Ki kan det orsaka sjukdom. Sjukdom innebär att något är fel med cirkulationen av Ki. Ki är också starkt transformerande vid andlig utövning.

Enligt principen om Universums skapelse finns det två sorters Ki. Himmelsk Ki och jordlig Ki. Den himmelska Ki består av Yin och Yang och som resultat skapades dualitet. Människor föds med himmelsk Ki som är en vitaliserande Ki. 

Jordlig Ki kan vi få när vi är i kontakt med naturen. Jordlig Ki är naturens Ki eller jordens aura (Schumann resonansen). Vi är en del av en kropp med vår kropp. Jordlig Ki finns i berg, vatten, luft, sömn och mat. Jordlig Ki  är obegränsad. 

Vår medfödda vitaliserande Ki är dock i begränsad mängd inom oss ( Ayurveda benämns det Ojas). Vårt medfödda vitaliserande Ki är som batteriet i vår kropp. Den mänskliga kroppen är en miniatyr av kosmos (ett mikrokosmos i ett makrokosmos). "As above so below". Vår kropp är avsedd att ta emot energi från universum och näring från jorden.

Det finns inget annat än Ki. Ki är allt det är. Ki är livets essens. Det finns inget viktigare än Ki.

bottom of page