top of page

Djur tillför så mycket i våra liv och ger oss genuin kärlek. De blir en del av familjen. Mina barn har växt upp med många olika djur under sin barndom. Det har gett mina barn en god fostran och de har fått respekt för allt liv. Samtliga av våra djur har blivit aktiverade i Reiki och har fått Reiki kontinuerligt. De har mått mycket bra av det, har haft ett mycket trevligt beteende och visat ett välbefinnande.

Djur är ett ansvar och de behöver din hjälp och omsorg för att må bra. Reiki är också ett bra sätt att skapa kontakt och förtroende med ditt djur. Har djuret förtroende för dig har du skapat en fin relation mellan er.

 

Det finns inte mycket forskning på Reiki som är gjord på djur. Det finns dock mycket studier som är gjorda på människor med VAS (visuell analog skala), vilket inte är  möjligt att göra med djur. De studier som är gjorda på människor bör dock överenstämma med djur.

 

Det finns dock två studier gjorda laboratorieråttor. I en studie fick råttorna höra på stressande musik. De råttor som fick Reiki visade ett lugnare beteende [1.] I en annan studie med laboratorieråttor fick de som fick Reiki lägre och lugnare hjärtrytm [2.]

I en helgkurs med djurReiki lär du dig:

 • Reiki 1 och 2 aktivering

 • Vad är Reiki

 • Etik när man använder sig av djurReiki

 • Reikiprinciperna

 • Djurs beteende, känslor och kropps-språk

 • Djurs energianatomi

 • Förberedelse inför Reiki-session

 • Chakrabalansering på djur

 • Meridian stimulering genom akupressur

 • Byosen som hjälper dig att hitta områden som behöver Reiki

 • Förnimmelser som går att uppleva i händerna

 • Reiki-behandling (Reiji Ho)

 • Lymfmassage (hela kroppen) för att stimulera immunförsvaret.

 • Att skicka Reiki på distans på tre olika sätt

 

Kurslitteratur ingår. Kostnad 3500:-

om du redan har gått Reiki 1 och 2 kostar kurs 1500:-

1. Baldwin, A.L., Schwartz G.E.(2006): Personal interaction with Reiki practitioner decreases noise-induced microvascular damage in an animal model. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2006;12(1): 15-22.

2. Baldwin, A.L., Wagers, C., Schwartz G.E.(2008): Reiki improves heart rate homestasis in laboratory rats. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2008;14(4): 417-422.

 

89249594_157544655267529_878060738877325
88175526_2552158348240751_88718525086878
90595737_3201089283234399_28993453370491
Hund.jpg
bottom of page