top of page

Lotus Sutra

Mikao Usui som skapade Reiki fick rådet att egot måste dö och inte förrän då skulle han få evig inre frid. Usui bestämde sig för att fasta och meditera på berget Kurama Yama i 21 dagar för att begå en egodöd. Han hade tidigare  gjort Lotus sutra flera gånger men den femte gången träffades han av ett vitt ljus som gjorde honom medvetslös. En bieffekt av den händelsen blev Reiki.

Det gjordes med hjälpa av en buddistisk sutra Lotus sutra. Lotus sutra anses vara Buddas absolut ultimala sutra. Den anses vara den bästa av alla sutras. Lotus sutra gör arbetet med hjärtat. 

Vad är då egot? Egot är när man identifierar sig själv med sina tankar, känslor, åsikter, mentala föreställningar o.s.v. Egot gör så att du ser en förvrängd bild av verkligheten, en illusion eller ett sorts filter som får dig att inte se saker och ting glasklart. Människor med stort ego klarar inte av att få kritik. De tar kritiken som en attack mot sig själv. Eftersom egot uppvisar ett falskt yttre vill de försvara sig mot någon som hotar att avslöja dem. De flesta har ett ego mer eller mindre.

I traditionen Reiki pratas det om kokoro där hjärta och tanke förenar sig. Eller att himmelsk ki förenar sig med jord ki i hjärtat. 

Med hjälp av Lotus sutra tror man att med flitigt övande, tillit och studerande av de karmiska skulder som har ackumulerats under flera livstider blir hanterbara och minimeras.

 

Lotus sutra består av tre principer:

  • Vi är alla en.

  • Att få förståelse för hur vi alla är sammanbundna.

  • Att vi alla har potentialen att uppnå vår Buddha-natur

"Nam Myoho Renge Kyo"

"Nam" är ett ord från sanskrit som betyder att dedikera sig i sitt liv i varje ögonblick.

"Renge" betyder att lotusblomman öppnar sig och producerar frön.

"Kyo" betyder rösten och lärandet av Budda.

Det görs 108 gånger. Det symboliserar de 108 marmapunkter som finns på vår kropp enligt Ayurveda.

bottom of page