top of page

Patientsäkerhetslagen

Socialstyrelsen kontrollerar legitimerad sjukhuspersonal och deras verksamhet enligt Patientsäkerhetslagen.

Lagen säger att hälsa och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att läkare eller sjuksköterskor inte får ägna sig åt komplementärmedicinsk terapi på arbetstid. Det har dock varit domar där man friat och huvudsak är det viktigt att särskilja när man gör det ena och inte blanda ihop de två och visa en tydlighet att nu görs det sjukvård eller nu görs det komplementärmedicin.

Det är viktigt som Reikiterapeut att veta vad som får göras eller inte när man gör behandlingar.

  • Reikiterapeuter får inte behandla sjukdomstillstånd som infektionssjukdomar, diabetes eller cancer.

  • Klient får inte vara gravid.

  • Barn får inte vara under 8 år. Det betyder inte att du får ge dina egna barn Reiki, men du bör uppsöka sjukvård vid akut sjukdom.

  • I komplementärmedicin får man inte diagnosticera.

  • Reikiterapeuter får ej heller säga att de kan bota.

Reiki är förebyggande friskvård. Tillsammans är de en helhet. Personligen tycker jag att Patientsäkerhetslagen är bra och fyller ett syfte. 

bottom of page