top of page

Ökad Schumann resonans

Schumann-resonans är naturliga och konstant periodiska svängningar av elektromagnetism som pulserar i 7.83 Hz. Det är en frekvens som jorden, människor, djur och allt levande mår bra av. Inom andliga kretsar tros det vara där man hämtar livskraften ki. Som till exempel i Mediyoga säger man att man synkroniseras med Schumann-resonansen. Även i Reiki hävdas det från vissa håll att det erhålls livskraft från Schumann-resonansen (personligen tror jag att vi påverkas av solen med dess solstormar mer än vi tror som i sin tur påverkar Schumann-resonansen).Det är ett globalt elektromagnetiskt resonansfenomen som är namngivet av Winfried Otto Schumann (som matematiskt förutsade fenomenet). Grundfrekvensen är en stående våg i jordens jonosfär-hålrum. Där våglängden är lika stor som jordens omkrets.


Idag är Schumann-frekvensen ett vedertagligt vetenskapligt faktum. Men få är medveten om att det går att använda sig av frekvensen som en stämgaffel eller som i Reiki som förstärkning av din egen livskraft.


Schumann-resonansen har 2014 gått upp till 8.5 Hz och är emellanåt uppe på 20 Hz. Eftersom människor påverkas av livskraften bör också vi rimligen gå upp i frekvensvibration. Den senaste tiden har frekvensen nått ett nytt rekord med 158 Hz (december 2019). Schumann-resonansen går att mäta med hjälp av en resonansgenerator. Exempelvis mäts frekvensen av NASA. Det går att se på många hemsidor med bild på ett frekvensspektra som visar att Schumann-resonansen har ökat (dock framgår inte var de hämtat frekvensspektrat, troligtvis från NASA).


Schumann-frekvensen kan korreleras med frekvenser som uppstår när man mediterar och hjärnan hamnar i Alpha-stadie (hjärnans aktivitet under meditation). I det stadiet påverkar även hjärtats koherens som i sin tur frisläpper må bra hormoner. Som konsekvens mår vi bättre, blir lugnare, snällare, får mer medkänsla och får en mer andlig aspekt av livet.


Det har gjorts studier från Wever R. där det gjordes en bunker som isolerades från jordens magnetfält. Hälsan försämrades snabbt för deltagarna. Dygnsrytmen rubbades, de fick stress, huvudvärk och sömnrubbningar. De fick därefter konstgjord Schumann-resonans och deltagarnas hälsa förbättrades. Slutsatsen blev att vår biologiska klocka är synkroniserad med jordens naturliga puls och att det påverkar hälsan.
911 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Lev i nuet

コメント


bottom of page