top of page

Altruism


Begreppet altruism handlar om medmänsklighet, oegennytta och osjälviskhet. Altruism är att hjälpa andra utan att kräva något i gentjänst. Altruism är motsatsen till egoism. Altruism sägs dock inte vara synonymt med medkänsla.


Ett exempel på altruism är en moder som hjälper sina barn utan att förvänta sig något tillbaka. En villkorslös och accepterande kärlek, vilket anses vara den största kärleken.


I biologin pratas det om "survival of the fittest". Det vill säga den starkaste överlever, enligt Charles Darwin.


Charles Darwin sa dock i slutet av sitt liv att altruismen är den största utvecklingsfaktorn vi kan åstadkomma i samhället. Den villkorslösa kärleken vinner alla dagar i veckan över "den starkaste överlever".


Vi människor är dessutom i behov av sociala interaktioner och behöver varandra. Att hjälpa andra gör oss välmående och ger mening i livet. Forskning har dragit slutsatsen att altruistiskt beteende har visat att det gör oss gladare och förlänger livslängden jämfört mot de som uppvisar ett mer egoistiskt beteende (Clinical Psychological Science, 2015).


Berättelsen om den åttaarmiga gudinnan Durga symboliserar shakti energin. Hon är en krigargudinna som dödar en demon. Symboliken i berättelsen (enligt vissa) är att den ovillkorslösa kärleken/altruismen dödar demonen. Demonen är vårt ego som släcks av altruismen.


Sammanfattningsvis är altruism något som är bra och kommer ge utveckling. Dessutom mår vi bättre, lever längre och får ett mer meningsfullt liv.


Ha det bäst!


//Sofie

83 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Lev i nuet

Comentarios


bottom of page