top of page

Gå in i tomheten

Mörk materia är en fysikalisk hypotes att vårt universum som säger att det består endast av 4.6 % atomer. Det är en liten andel som med andra ord är synligt för vårt öga och det övriga är mellanrummet mörk materia. Resten hela 95.4 % är outforskat och benämns mörk materia och mörk energi. Mörk materia är en förklaringsmodell från 1970-talet som uppkom för att man upptäckte att Newtons gravitationsmodell inte fungerade 100 % i matematiska uträkningar. Men med tillägget mörk materia överensstämde de matematiska modellerna med verkligheten.


Svarta hål är en spiralrörelse med en begynnelse av ett svart stort startfält. Är det svarta fältet ett skapandefält? Mörk materia är ett outforskat område med mycket potential.


I meditation försöker man nå det tomma fältet, tystnaden och att bara vara. Inga tankar utan bara ett varande. Är mörk materia det tomma fältet? Stunden i tystnaden är när du är i skapandefältet. I tomheten finns en början, allt och ingenting. I tomheten finns Atman, din själ.


Själens röst som ger dig livsvägen (ditt dharma). I tomheten försvinner illusionens slöja Maya och ger dig möjligheten att höra din unika inre röst. Gå in i tomheten, lugnet, hitta dig själv, din inre röst och skapande fältet. För det är där allt börjar.87 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Lev i nuet

Comments


bottom of page