top of page

Karma, what goes around comes around

Karma är ett viktigt begrepp inom österländsk religion och filosofi. Det är lagen om orsak och verkan. Det vill säga "det man sår får man skörda". Man kan inte så ogräs och förvänta sig jordgubbar.


Karma betyder på sanskrit "handling". Det handlar om att ta ansvar för sina handlingar. Utifrån hur du reagerar och agerar med tankar och känslor så blir det ett gensvar med motsvarande reaktion. Karmalagen är lika allmängiltig som vår gravitationskraft. En bumerang som vänder och kommer tillbaka till dig själv.


När man till exempel bär på bitterhet, vrede och missunnsamhet så leder det till slut till lidande och begränsningar för dig själv.


Goda gärningar och osjälviskhet skapar god karma. Lagen om karma betyder i sådana fall att du har en viss möjlighet att skapa din egen livsväg. Det vill säga att du har möjlighet att skapa mer positiv karma. Men likväl finns det en skugga av dina "tidigare livs" karma som också kommer med lärdomar. Ta ansvar och äg ditt liv.


Vi alla är medskapare till karma och vi kan bli påverkade av kollektiv karma av samhället, innovationer och konflikter o.s.v.


Vi har uppgifter och ansvar i livet. Om de inte uppfylls kan det skapas smärta och större karmiska knutar. En bra regel är att göra dina uppgifter först och därefter fullfölja dina önskningar sedan. Men fullfölj endast önskningar som skapar mervärde och större medvetenhet och är bra för alla.


Det finns också generationskarma (släktkarma) i våra släktled som sägs gå sju generationer bakåt, enligt vedisk astrologi. Där gäller det att bryta mönster och hitta bättre vägar framåt. Gå din väg.


De fyra karmalagarna är:

  • Varje handling får positiva eller negativa konsekvenser. En handling som resulterar positivt utslag ger god karma.

  • Allt har en ursprunglig orsak. Ingen karma kan uppstå ur ingenting.

  • När en handling är gjord kan den aldrig göras ogjord. Allt som har gjorts finns energimässigt kvar i världen och leder till nya handlingar.

  • Karma påverkar tanken. Den som börjar göra goda handlingar får lättare att fortsätta göra sådana. En god spiral som ger mer.

Kort och gott gör så gott du kan. Det räcker gott nog. Med en god intention kan det visserligen bli fel men det var inte avsiktligt så blir det inte alltid allvarlig karma som gensvar. Hur som haver ta ansvar i livet och äg ditt liv.
154 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Lev i nuet

Comments


bottom of page