top of page

Manliga och kvinnliga energier

Hypotesen är att befolkningen i Lemurien eller Mu fanns före civilisationen på Atlantis. Lemurien ska enligt legenden ha funnits i Stilla Havet .I Lemurien var man spirituellt framstående och de kommunicerade telepatiskt och hade enligt legenden hög medvetenhet. Till en början fanns inga kön i Lemurien (det vill säga man hade båda könen). Ett beslut gjordes att könen skulle delas upp för att få uppleva och lära sig mer. Lemurien fick merparten av kvinnlig energi medans Atlantierna fick merparten av manlig energi. Lemurien drabbades av en naturkatastrof i form av en översvämning. Dock blev de förvarnande och det sägs att en del lyckades fly därifrån. Atlantis var till en början en framstående civilisation med avancerade tekniker. Där skapades dualiteten och den tredje dimensionen av illvilliga krafter. De illvilliga krafterna såg också till att Atlantis sjönk ner i havet. Men även där lyckades några Atlantier fly vidare. Det var de som senare skapade framstående civilisationer (för sin tid) som Egyptien och Romerska riket. Den första som nämnde om Atlantis var Platon som i sin tur fått höra det som hörsägen. Detta är dock en legend eller hypotes och det är ingen som har lyckats bevisa riktigt övertygande varken för eller emot om det här är sant.


Vad är det då för skillnader mellan manliga och kvinnliga energier? De manliga energierna är de tre övre chakranana (kosmiska energier) och de kvinnliga energier är de tre nedre chakranana (jord-energier). För att få balans i energierna ska man ska gå till sitt hjärtchakra och vara i hjärtat. Det är där energierna möts och det uppstår en balans. Jag tror att vi har länge varit i obalans och det har varit snedvridet mellan de två energierna i vårt samhälle. Jag tror att det är välgörande när energierna möts, blandas och det uppstår en balans.


Varje individ har en del av varje energi. Det beskrivs också i Yin och Yang-symbolen att vi består av båda. Det vill säga att jag som kvinna består av kvinnliga energier men också en cirkel av manliga energier. Kanske är det därför vårt samhälle är polärt? Det finns alltid en motsats till det andra.


Jag blir alldeles chockad när jag läser om hur förtryckt kvinnliga energier har varit och även är fortfarande i vissa länder. Jag inser hur mycket vi är i obalans i våra manliga och kvinnliga energier. Den manliga energin är aktiv, logisk, handlingskraftig och det som värdesätts mycket i vår värld. Den kvinnliga energin är intuitiv, mjuk, omhändertagande, sårbar och långsam. Båda energier är viktiga, kompletterar varandra och båda behövs.


Det har funnits matriarkata samhällen där kvinnan har varit mestadels i sin energi och i bestämmande-position. Männen har jagat och varit naturligt i sina manliga energier. Det som är viktigt att poängtera är att i de samhällen har de aldrig förekommit krig. Det finns till och med stammar i Sydamerika där man har överlåtit beslutsrätt till kvinnor att säga nej när män har gått för långt. De samhällena har också varit fredliga.


Det kom en rapport från US News & World Report att Sverige är bästa landet för kvinnor att leva i kanske för att Sverige har ansetts vara bäst på åstadkomma jämställdhet mellan könen (även fast det finns mycket som kan förbättras). Michelle Obama lär också ha sagt att måttstocken för hur långt ett samhälle har kommit är hur pass väl de behandlar kvinnor (jag håller med henne).


Jag har till och med läst att en del tror att en kvinnliga energin är den nya Buddhan och vägen till upplysning. Jag tror att både den manliga och kvinnliga energin behövs. Dock tror jag att vi har länge underskattat betydelsen av den kvinnliga energin för att skapa balans i våra hjärtan. Jag tror att mer balans mellan den kvinnliga och manliga energin kan hjälpa dig att hitta vägen till att vara i din starka hjärtekraft.


Det bästa till dig!


Sofie257 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Lev i nuet

Comments


bottom of page