top of page

Ordkraft

Visste du att ord innehar kraft som du skapar. Ordet är starkt och skapar energier! Energier som påverkar andra. Det är genom ditt tal du visar vad du vill. Ordet är inte bara ett ljud eller en skriven text. Ord är något du förmedlar i kommunikation, kanske till och med att du tänker i ord eller att du visar vad du vill. Ord är en kraft som skapar och manifesterar!

Det är med andra ord ett sätt att förmedla energier. Det är därför viktigt att man använder ordet väl. Ord kan vara uppbyggande och ord kan vara det motsatta och nedbrytande. Det kan vara vackert och det kan vara förödande. Ord som missbrukas förstör verkligen för andra. Ord kan manipulera vid felanvändande.

Det sägs att man ska vara sann i sitt tal! Men vad är sanning? Finns det en sanning? Sanning är olika perspektiv på hur man upplever saker. För mig är sanning att det finns en välmening bakom, det vill säga att ord sägs på ett neutralt sätt och uppbyggande sätt.

Ord är som frön som gror. Ord kan få andra att växa och mindre välmenade ord kan få andra att bli förminskade. Självklart vill vi skapa en värld där vi bygger upp varandra med välmenande ord och vara stolt över att man har åstadkommit något bra!

Men vad händer när ordet missbrukas? Naturligtvis skapas det lägre energier som på ett eller ett annat sätt kommer en åter. Min mamma var en klok kvinna som sa att ”sår man en draksådd kan man inte få något annat än en draksådd”. Jag tror hon menade ”att så man sår får man skörda”.

Gör gott, var god och använd ditt ord väl!

94 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

Lev i nuet

1 Comment


Greeat post thankyou

Like
bottom of page