top of page

Reiki och oxitycin


Oxytocin är ett peptidhormon och troligen en signalsubstans som huvudsakligen utsöndras från hypofysens baklob. Oxytocinet påverkar kroppens celler i den glatta muskulaturen och binds vid cellytan av oxitycinreceptorer som finns i livmodern, bröstkörtlar och i hjärnan.


Kerstin Uvnäs Moberg professor i psykologi för Karolinska Institutet berättar att det var hennes upplevelser som nybliven mor som drev henne att börja studera och forska på oxytocin. Oxytocin var känd som ett amnings– och förlossningshormon. Oxytocin hormonet var också känd för att hjälpa modern att skapa en relation och binda med sitt barn.


Kunde det vara så att oxytocinet påverkande oss fysiologiskt och psykologiskt på andra sätt än vad som var känt? Efter trettio års forskning fann hon att oxytocin påverkande uppförandet för såväl djur, människor, man och kvinna. Hennes djurstudier visade att oxytocin påverkade psykologiskt med minskad aggressivitet, ökade det sociala samspelet, förbättrad fertilitet, ökade moderskänslor, högre smärttröskel och förbättrad minnesförmåga.


Minst lika imponerade var hormonets fysiologiska effekt. Oxytocin minskade blodtrycket, hjälpte till med att expandera blodkärl, påverkade kroppen till en jämnare kroppstemperatur, stimulerade till ökad matsmältning, minskade bildandet av stresshormoner, reglerade vätskebalansen i kroppen, stimulerade celldelning och läkning av sår.


Vi vet att fysisk kontakt är väsentligt för att vi ska bli lugna och avslappnade. Det är ingen överraskning att beröring ger samma effekter som en injicering av oxytocin.


Reiki är en beröringsterapi som ger meditation och avslappning. Att Reiki därmed också ger ovanstående positiva effekter genom ökad oxytocinhalt är en uppenbar koppling. Det är också något som känner tydligt när man får en Reiki-session. Förmodligen är det flertalet må bra hormoner som sätts igång.

Källa: Uvnas– Moberg, K. (2011)” The oxytocin factor, with a new foreword”, ISBN 9780956077349.


148 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Lev i nuet

コメント


bottom of page