top of page

Vad är visdom

Visdom är inte att veta utan att förstå konsekvenser.


"Vilken dåre som helst kan veta. Poängen är att förstå".

-Albert Einstein-


Visdom kan definieras som förmågan att lösa svåra problem. För mig är visdom ett balanserat och harmoniskt sätt att följa naturens lagar att hitta lösningar som gagnar alla. Kanske det är så att för att bli vis krävs det livserfarenhet. De visa är de som har prövat och både hittat lyckosamma och sämre lösningar som har gjort dem erfarna. Det vill säga att de vet både vad de inte ska göra och vad de ska göra.


Det vill säga att det går inte att läsa till sig visdom helt och fullt utan det måste praktiseras i verkliga livet också. Det vill säga att ord och tankar måste omsättas till handling. Där man till slut lär sig vad som är framgångsrik handling.


Visdom är kanske att hitta den "gyllene medelvägen" som Buddha myntade för att beskriva hur man ska leva för att uppnå nirvana utöver den åttafaldiga vägen.


En del menar att när man är centrerad i nuet är man befriad från lägre känslor som rädsla, oro och fördömanden. Är visdom att vara i nuet? Det finns många andra läror som förespråkar att vara i nuet.


Inom Reiki sägs det också att det önskvärda är att vara i nuet och hålla sig till tacksamhet, arbeta hederligt, visa respekt till allt och alla. Släppa ilska och oro för att inte få energiläckage av livskraft. Få ett genomflöde av livskraften för då åstadkommer du ett upphöjt andligt tillstånd med tillhörande visdom.


Inom Yoga traditionen pratar man om vikten att vara grundad. När man är grundad är man helt och fullt närvarande eller totalt fokuserad. Tankarna är inte någon annanstans och fladdrar inte iväg.


Inom Kaballah (esoterisk mystik) pratar de om att visdom och andlig balans kommer när man är centrerad i mittenpelaren av livsträdet. Här pratar de vikten om att vara centrerad i motpolerna som finns i livet.


Men oavsett vad man tror på måste man ha prövat och fått ett perspektiv på en framgångsrik strategi. Kanske det är så att var person är ämnad att hitta sitt egen livsfilosofi att hantera livet på bästa sätt och hitta sin inre visdom. Att vi alla går genom lärande i alla sorts livsskeenden. Att vi i grund och botten har alla upplevt både bra och dåliga saker. Att de olika lärorna beskriver visdom fast ur olika perspektiv.132 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page