top of page
12.jpg

Hur Mikao Usui såg på vår existens.
Like stars,mists and candle flames.
Mirages, dewdrops and water bubbles.
Like dreams, lightning and clouds
in that way I will view all existense.

Reiki kommer från Japan och beskrivs som allomfattande livsnödvändig livsenergi som finns i allt levande. Reiki ger kraft, styrka, vitalitet och motståndskraft mot sjukdomar. Reiki ger dock först och främst andlig visdom. Med andlig visdom kommer en förbättrad hälsa enligt grundaren Mikao Usui.

Rent teoretiskt består allt levande av en livskraft, Ki. Energi finns som begrepp inom många skolor inom österländsk tradition under olika namn som ki, chi och prana. Exempelvis baserar sig kampsport, kinesisk medicin (TCM), akupunktur, ayurveda, qi gong, tai chi, yoga, meditation och Reiki på ki.

 

Reiki är en noninvasiv och opolär handpåläggnings- och beröringsmetod som ger ett meditativt tillstånd som befrämjar hälsa. I vård och omsorg strävas det efter att bli så noninvasiv så mycket som möjligt. Reiki ger dessutom inga biverkningar som medicin gör och är därför ett naturligt förhållningssätt att få god hälsa. I exempelvis  USA finns det 60 sjukhus som erbjuder Reiki för eftervård, palliativ vård och hospice enligt Washington Post. Reikiutbildningar i USA erbjuds på 800 sjukhus enligt en UCLA studie. Reiki är godkänd och rekommenderad av världshälsoorganet WHO. Det går att påstå att Reiki är uppskattad ute i världen då det finns på sjukhus i Storbritannien, Spanien, Portugal, Australien, Argentina och Brasilien för att ge några exempel. Det finns forskningslitteratur som har resulterat i att Reiki reducerar smärta (dock finns det ett mindre antal också att resultatet var inom felmarginaler och bedömdes som oförändrat), förbättrar den mentala hälsan, har större effekt än placebo, bra vid posttraumatisk stress, uppfattats som bra vid palliativ vård och gett bättre fokusering åt sjuksköterskor för att ge några exempel. Min slutsats och erfarenhet är därför att Reiki-behandlingar och kurser har något att tillföra till dig.

Akupunktur till exempel är godkänt av Socialstyrelsen 1984 för att motverka smärta. Akupunktur bygger teoretiskt på samma teser om livskraft som Reiki. Akupunktur sägs ta bort obalanser i kroppen genom att nålar tar bort dämningar i kroppen. Reiki däremot fyller på med livskraft och kroppen får ett fritt flöde. Eventuella obalanser (förstoppat flöde) korrigeras och fylls på med fritt flödande livskraft med hjälp av Reiki. I Sverige klassas Reiki är klassad som friskvård.

Reikikurser lärs ut i tre steg. Reiki 1 är nybörjargraden. Reiki II är fortsättningen. Reiki III är lärargraden. Reiki är lätt att lära sig och verkligen alla kan lära sig Reiki. Jag kan starkt rekommendera Reiki för att Reiki har gjort skillnad för mig. 

 

Reiki 1 kurs innehåller
Aktivering/initiering av Reiki. Reikihistoria. Energianatomi. EgenReiki och Reiki till andra. Reikiprinciperna Gokai. Chakrabalansering.  Gassho, byosen och ketsui kokan. Reiki snabbsession. Reiji-Ho, kokyuu-Ho och gyoshi-Ho. Hatsu Rei Ho. Lagar om Reiki och dokumentationsblankett. Övrig information. Diplom och manual.
Reiki 4000:-
Reiki 2 kurs innehåller
Aktivering/initiering av Reiki. Repitition Reiki 1. Lära sig tre symboler. Symbolmeditation. Lära sig att skicka på distans. Användningsområden symboler. Nå mål via Reiki. Tidsböjning med hjälp av Reiki. Övrig information. Diplom och manual.
Reiki 4000:-

Reiki

Reiki 3 kurs innehåller
Aktivering/initiering av Reiki. Repitition Reiki 1 och 2. Repition symboler. Lära dig Master-symbol. Lära dig kotodama (själsligt ljud), Reiju (leiju), västlig initiering. Övrig information. Diplom och manual.
Reiki 9000:-
bottom of page