top of page

Reiki glosor från olika Reiki-traditioner

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

ART Advanced Reiki Training

Det brukar också benämnas som nivå "3a" eller att man får lära sig de flesta tekniker som finns i Master-nivån men inte att initiera. Det lärs också ut icke traditionella inslag av programmering av Reiki-kristaller i grids, Antahkarana symbol, meditationer, Reiki III-initiering, Reiki-kirurgi och Reikisymboler. Den här nivån kan endast göras om man gått Reiki I och II. ART förekommer i västerländsk/amerikansk Reiki.

Anshin Ritsumei

Ett stadie där man är helt i inre frid. "Obrydd" om allting tack vare inre frid men samtidigt en klarhet om livsvägen framåt.

Angelic Reiki

Är en icke traditionell Reiki-sort. Hur som haver sorten är varumärkesskyddad. Den bygger på att änglar, andliga guider o.s.v. sammansmälter med med den som förmedlar energier och när sessionen är slut går den entiteten ur förmedlarens energi.

Byosen västerländsk, intuitiv teknik

Reiki-terapeut förflyttar sina händer i klientens aurafält (ca 1 dm från kropp). Det är en västerländsk scannings-teknik där man känner av energiblockeringar. Det går då att känna energisensationer i händerna.

Byosen japansk, intuitiv teknik

Med hjälp av hibiki kan man intuitivt hitta byo(sjukdom). Hibiki görs när man gör en Reiki-session.

Chakra

Var traditionellt inte med i ursprunglig japansk Reiki. Chakra-systemet kommer från Indien och Vediska texter. Det anses dock vara en bra förklaringsmodell över de energier som vi är uppbyggda av. Kroppens huvudsakliga större chakran är 7 stycken.

Chokurei

Namnet på en ursprunglig japansk Usui Reiki symbol som är en kraftsymbol/fokuseringssymbol.

Dai Ko Myo

Namnet på Usui Reiki Master symbol. Dai Ko Myo betyder "the great shining light" som antyder att den åstadkommer mer upplysthet och det insiktsfulla ljuset som ger visdom. Visa japanska förgreningar som till exempel Jikiden Reiki har ingen Master symbol.

Dai Shihan

En term som andvänds i japansk Reiki. Det är en person som har "senior" vetskap om Reiki. det vill säga det är en person som är en grad över Shihan/lärare. Den västerländska versionen av Dai Shihan är Grand Master.

Dojo

Termen används för en plats där man uttövar meditation och andligt uttövande. Usui Sensei träningscenter refereras till att vara en dojo.

Enkaku

Reiki-session utförd via distans.

Energiöverföring

I en Reiki-session utförs en energiföring av livskraft. Livskraften kan åstadkomma balans, välbefinnande och välmående.

Fire Serpent

Symbol som användes initialt i Raku Kei Reiki men även senare i andra sorters Reiki. Symbolen förmedlar kunadlini energi. Symbolen har namnet fire serpent, raku eller Nin Giz Zida.
 

Gakkai

Föreningen som skapades av Mikao Usui. Den fick namnet Usui Reiki Ryoho Gakkai. Finns kvar även i dagsläget. Det är dock en förening med undangömd approach. De försvann från allmänheten efter andra världskriget krigslut. Västerlänningar har försökt att få kontakt med dem. 

Gassho

Båda händerna ihop i en böneställning (påminner om lucia) framför mun. Fingertoppar nedanför nästippen och även ibland framför hjärtat (hjärtchakrat). Gassho är en vördnadsfull gest som visar på en vördnad över att vi alla är en.

Gokkai

De fem levnadsprinciperna som finns inom Reiki. Levnadsprinciperna åstadkommer att det inte blir ett energiläckage.

Grand Master

En titel som skapades inom Reiki Alliance. Titeln är förmodligen ett försök för en västerländsk term som ska motsvara Dai Shihan.

Hand positioner

Ett tjugotal positioner (lite olika i antal för olika förgreningar i Reiki) som är en heltäckande kroppsbehandling.

Hara

Är beläget något under naveln. I japansk tro är vår personliga inre ki beläget där. 

Hatsu rei ho

Är en ritual som Mikao Usuis elever gjorde när de erhöll Reiju.

Hayashi, Chujiro

Sjöofficer och läkare som var en elev hos Mikao Usui. Han gjorde systematiska undersökningar vilka handpositioner hjälpte mot vad. Resultatet blev Hayashis handbok (japanska förgreningar) som finns också som Mikao Usui handbok i vissa västerländska förgreningar.

Holy Fire

Västerländsk/amerikansk förgrening som har fått fäste i Sverige. Är en icke traditionell metod som har blandat in heliga eldar i kombination med Ki. Metoden uppdateras kontinuerligt med nya heliga eldar (är inte helt insatt vilken i ordningen av uppdateringar det nu är och ej om innehåll i kurs/kurser). 

Healing

För mig är Reiki en energiöverföring av livskraft som kan åstadkomma välmående. Healing är ett starkt värdeladdat ord som jag försöker att undvika.

Hibiki

Reflekterande energivibrationer som ger förnimmelser i händerna.

Ho

Metod eller teknik.

Hon Sha Ze Sho Nen

Distanssymbol som nu mer finns i olika versioner. 

Japansk Reiki

Ursprunglig Reiki från Usui Shiki Ryoho med japanska tekniker.

 

Jikiden Reiki

Ursprunglig japansk Reiki från Chiyoko Yamaguchi som blev lärd av Chujiro Hayashi.

Jumon

Är ett mantra. 

Kanji

Kinesiska tecken som används för skrift på japanska.

Ketsui Kokan Ho

Avslutande blodförbättringsteknik som stimulerar blodet.

bottom of page