top of page

Om Reiki

Reiki är kanaliserad av Mikao Usui som kommer från Japan och livskraften beskrivs som en allomfattande livsnödvändig kosmisk livsenergi som finns i allt levande. Personligen tycker jag att livsenergi är en felbenämning på Reiki. Jag tycker att livskraft är ett bättre beskrivande och mer begripligt ord på Reiki. Produkten av en energi är en kraft d.v.s. det som bättre beskriver slutresultatet. Reiki är populär och uppskattad energimetod i världen och det bedöms att det nu är ca 1.5 miljoner Reikiutövare.

Reiki ger kraft, styrka, vitalitet, förbättrat immunförsvar, en regenerativ förmåga, förbättrar det psykologiska välmåendet och ger motståndskraft mot sjukdomar. Det är skälet varför jag använder mig av ordet livskraft emellanåt. Reiki ger dock först och främst en andlig visdom och verktyg för att göra en personlig utveckling i livet. Med andlig visdom kommer också en förbättrad hälsa och meningsfullhet i livet.

Rent teoretiskt består allt levande av en livskraft, Ki. Energi finns som begrepp inom många skolor inom österländsk tradition under olika namn som ki, chi, prana, ruarch, mana och wairuna. Exempelvis baserar sig kampsport, kinesisk medicin (TCM), akupunktur, ayurveda, qi gong, tai chi, yoga, meditation och Reiki på ki.

Reiki introducerades av Wanja Twan sent 80-tal i Sverige. Reiki klassades då som New Age. Den Reiki som jag föredrar är mer den ursprungliga japanska Reikimetoden som har inga nyandliga element. Oavsett religion, kön och nationalitet kan man utöva Reiki. Reiki har inga begränsningar och alla kan lära sig Reiki.

Reiki har med största sannolikhet starka influenser av qi-gong sorten Kiko eftersom grundaren Mikao Usui utövande den formen. Kiko är den japanska versionen av qi-gong. Det går framför allt att se i de japanska teknikerna i Reiki. Hälsan förbättras genom meditation, andningsövningar och långsamma rörelser i Kiko. Med hjälp av Kiko bygger man upp en healingkraft.

Mikao Usui fick också lära sig Mikkyo som är tantrisk esoterisk buddism som var en hemlig lära som tillhör Shinto som endast munkar fick lära sig. Mikkyo blandades med de andliga elementen i Shinto (andliga övningar i kombination med heliga berg). Mikkyo innehåller Kanjo som är en begynnande energistärkningsöverföring från en lärare. Mikkyo innehåller mantras och mudras (olika handpositioner) som gör rent i våra chakran, meridianer och energisystemet (som de beskriver som ett rutnät utanför kroppen som är ihåligt vid huvud och fötter). De kallar det energifältet och menar att om energifältet är starkt och rent kan inga lägre energier fastna på dig. Sjukdomars början är lägre energier som har fastnat i fältet på ditt energisystem. Vissa handpositioner som i till exempel i Reiju (energiförstärkare) går det att se influenser av Mikkyo. I Mikkyo mantrar man med övertonsljud och det resulterar i att få bort eventuella energidämningar. Meridiansystemet blir då som en vårflod. Som konsekvens blir man lugn, fokuserad och klar.

Mikao Usui nedåtstigande släktled var också samurajer. Det finns influenser även därifrån. De som håller på med någon form av kampsport kan säkerligen hitta likheter i både teori och praktik jämfört med Reiki. Det som dock är unikt med Reiki är att det tömmer dig inte på din egen livskraft utan snarare tillför mer av livskraft när du kopplar upp dig på källan.

Akupunktur till exempel är godkänt av Socialstyrelsen 1984 för att motverka och lindra smärta. Akupunktur bygger teoretiskt på samma teser om livskraft som Reiki. Akupunktur är till och med så accepterat att det i finns som behandling i den svenska vården. Akupunktur sägs ta bort obalanser i kroppen genom att nålar sätts på bestämda akupunkturpunkter som tar bort dämningar av livskraftflödet i kroppen.

Reiki däremot fyller på med livskraft och kroppen får ett fritt livskraftsflöde som resulterar i välmående. Eventuella obalanser (förstoppat flöde) korrigeras och fylls på med fritt flödande livskraft med hjälp av Reiki. Mikao Usui brukade likna Reiki med en bäck som fick ökat flöde. Till en början kan bäcken bli smutsigare när bottensediment rörs upp. Så småningom blir bäcken ren och klar och bottensedimentet är borta. Reikiflödet fungerar på ett liknande sätt.

Reiki är en noninvasiv och opolär handpåläggnings– och beröringsmetod som befrämjar hälsa. Vi lever i en polär värld full av motsättningar och utvecklingen bör ligga i att utvecklas mot opolaritet. Reiki är vägen för att uppnå balans.

Jag säger inte att det är healing eftersom det är ett starkt värdeladdat ord som ibland inte förknippas positivt (dock finns det utövare som benämner det som healing). Noninvasiv är en medicinsk term som betyder att man behandlar kroppen utifrån. Invasiv betyder motsatsen att man tränger in i kroppen och ett exempel är kirurgisk operation. I vården strävas det mot att vara noninvasiv så mycket som möjligt. Reiki ger dessutom inga biverkningar som medicin gör. Det är därför inte osannolikt att tro att Reiki kan vara ett komplement i vårdinsatser som ger mervärde för vårdtagaren.

Vad är då Reiki? Min gissning är att det är någon form eller flera former av elektromagnetisk strålning och troligtvis någon mer komponent, det vill säga att det är omätbart med den befintliga teknik som finns idag eftersom det förmodligen har lägre våglängd än gammastrålning. Dock har militär alltid varit före i utvecklingen och gissningsvis kan de kanske mäta delkomponenter av Reiki.

Solen är en viktig komponent för hela vårt universum för att få synligt ljus och bör också vara en viktig komponent som förstärker Reiki. Likväl tror jag att månen har stor betydelse för Reiki. Månen har dragningskraft på vattnet och människan består av ca 70 % vatten. Syre bör också rimligtvis vara viktigt för Reiki för utan syre ingen livskraft. En tes är att Reiki rent kemiskt binder till syremolekyler som finns i både vatten- och syremolekyler.

Människokroppen består av 100 biljoner celler som är kroppens byggstenar. Cellerna består av cellvätska. Jag tror att vatten är mediet som kan leda Reiki runt i kroppen. Blir man uttorkad försvinner livskraften det vill säga mediet att leda Reiki och man blir sjuk.

Jag tror också att Reiki är kittet mellan celler som gör att kroppen fäster och sitter ihop. Reiki är virvlar i spiraler mellan och fäster ihop syremolekyler som fäster till andra molekyler. Energimeridiansystemet som finns i Reiki och österländska läror beskrivs det egentligen människans cirkulära system blodomloppet, lymf- och kärlsystemet. Det finns 12 energimeridianer i kroppen enligt österländska läror som leder energi.

För att få en djupare förståelse för vad Reiki är och vad det befrämjar kommer det beskrivas de teser om de olika livskrafter som finns inom männískan som kommer från den kinesiska modellen och fem elementsteorin*.

Kroppen består av sju grundläggande och naturligt förekommande ki-former. Den första formen är ”blodets ki”. Blodets ki skapas naturligt till exempel när en människa får näring genom föda. Blodets ki är en vital byggsten till andra former av ki.

Den andra formen är ”saltets eller mineralernas ki”. Den ki-formen är kittet eller sammandragande kraften som får cellerna i kroppen att hålla ihop.

”Vattnets ki” är den tredje ki-formen som befrämjar känslor, hängivenhet, tillit, önskningar och att bli fäst vid en annan människa.

Den fjärde formen är ”luftens ki”. Den här kraften främjar självständighet, förmåga att tänka och gå vår egen väg. Kraften ger tillväxt och livet anpassas på ett meningsfullt sätt.

Den femte är ”åskans ki” som ger vår strävan, vår relation till vårt ego samt drivkraften att växa. Livskraften skapar ett meningsfullt samspel med andra, en tolerans och välmenade förståelse för allt som är annorlunda.

Den sjätte formen är en ”magnetisk kraft” som hjälper oss att utveckla dolda talanger genom fokusering.Den sjunde kraften är Reiki.  Reiki stimulerar och dominerar de övriga tidigare nämnda ki-formerna.

*Lubeck, W., Arjava Petter, F. och Lee Rand, W. (2003): Reikins själ: den kompletta handboken för Reikisystemet, ISBN 9789197317429, Secourong Förlag.

 

Reiki befrämjar och kan ge följande effekter:

  • Reiki ger dig energi, verkar ha en positiv inverkan på den mentala hälsan och ger livskraft som resulterar i styrka och vitalitet. Det kan visas som livsglädje, glöd och ge livet en känsla av mening.

  • Reiki befrämjar regeneration och förebygger ohälsa.

  • Förmodligen stimuleras och byggs immunförsvaret upp med hjälp av kontinuerlig Reiki.

  • Som många andra beröringsterapier stimuleras och frisätts också troligen må bra hormonerna serotonin, oxytocin och endorfin vilket ger ett välbefinnande. Det endokrina systemet stimuleras med andra ord av Reiki.

  • Reiki ger en djupavslappning som dels ger dig möjlighet att lyssna på ditt inre och hitta dig själv och det avslappnade tillståndet gör det också möjligt för kroppen att troligen naturligt regenerera och återhämta sig.

  • Reiki ger en mental lättnad och ett lugn för de som utövar Reiki kontinuerligt.

  • Reiki ger också ett djup och en andlig medvetenhet.

 

Allt levande består och är uppbyggt av energi och livskraft. Djur, blommor, människor och barn för att ge några exempel.  Barn som är rätt oförstörda kan man se med egna ögon att de är naturligt fulla med livskraft.  De behöver inte påfyllning av Reiki i samma utsträckning som till exempel en äldre person. En pensionär är stagnerad och energin flödar lite långsammare, vilket också är synligt för ögonen. Det går också att se att det finns mer obalanser i deras kropp. Listan på vilka Reikikraften kan hjälpa kan göras lång, men oavsett ålder, kön, tillhörighet, religion, om du tror på det, om du inte tror på det, sjuk och frisk kan du tillgodogöra dig Reiki för att räkna upp några exempel.

Hur upplevs Reiki? När händerna läggs på olika kroppsdelar kan en del uppleva en lugnande och avslappnande värme som går djupt in i kroppen. Det är inte ovanligt att en djup trötthet kommer och klienten uppnår ett meditativt tillstånd och somnar. När det uppstår behöver klienten troligtvis sömn. Ibland går det att känna lätta behagliga kittlingar eller behaglig värme som uppstår på alla möjliga ställen i kroppen.

Efter en Reikibehandling är klienten avslappnad, lättad, ibland trött, en del blir pigga och effekterna kan vara väldigt personliga och olika. Beroende på vilket dagstillstånd klienten har kan det uppstå olika effekter. Dock är det påtagligt märkbart att klienten har blivit påverkad.

En vacker glans, lugn och ljushet går att se i ögonen.  En del blir förvånade, nyfikna och ställer många frågor efteråt, känner sig omhändertagna och att livet får ett djup av en ny dimension som de inte anade att det existerade.

Reiki-kraften går i en motsols spiralrörelse (med utseende som liknar en dubbel DNA spiral). Vår natur är uppbyggd av spiraler. Tromber, vattenvirvlar och så vidare. Reiki är källan och ursprunget som går in via ditt kronchakra och passerar ut i dina armar och därefter dina händer.  När du ger Reiki får även du själv en viss mängd vital livskraft.

Ge Reiki en chans att prova på eller att du känner dig inspirerad att fortsätta på din livsresa med Reiki. Reiki är enligt mig fantastiskt och Reiki har förbättrat mitt sinne, kropp, själ och ande.

bottom of page