top of page

Yielding

När man lär sig att ta körkort får man lära sig att ibland har man väjningsplikt och att man behöver stanna om det är nödvändigt. Det kräver anpassningsförmåga, skicklighet och flexibilitet. Det vill säga man stannar inte och ställer sig mitt i vägen och stoppar upp flödet i trafiken.

Metaforiskt kan det likna vårt liv. Det svåröversatta ordet "yielding" är en princip som finns inom yoga som kan tillämpas i livet. Samma gäller vid andningstekniken pranayama. Konsten är att hitta ett neutralt läge eller "yielding". När man följer flödet. "Go with the flow".

När man börjar studera så finns det tre lägen propping, collapsing och yielding. Alla tre lägen finns i det dagliga livet om man skulle studera sig själv. 

Propping är ett spännt läge där man riktar kraften uppåt och utåt. Det kan upplevas som en alert kraft, ett övermod, ibland arrogant och auktoritär. Det är en påtvingad hållning som används för att visa auktoritet och styrka.

Collapsing är ett sjunkande läge neråt och inåtgående riktning av hjärtat. Vilket visar på att något tynger ner dig, ett tapp av självförtroendet, sorg eller en känsla av att vilja ge upp. Livet känns tufft och livskraften (orken) har sugits ur dig. Det är lite en offerkofta-mentalitet där man känner sig vek och utan ryggrad.

En propper kan ha mer atletiska förmågor medan en collapser har erhållit mer andliga insikter.

 

Yielding går att hänvisa till det neutrala och balanserade läget som är ett mellanläge mellan propping och collapsing. Där uppvisar vårat inre en integritet och flödet flödar fritt i våra organ. I det läget skapas tro och tillit mentalt och emotionellt. Yielding kan vara stadig, men böjer sig innan utan att gå sönder. Det sägs att anpassningsförmåga är nyckel för att följa flödet. "Go with flow". Att nyttja rörelsen och följa med. 

Ett liv utsatt av någon form av såväl fysik och verbal misshandel kan skapa under ett extremt förtryck en sköld av propping. Propping kan också vara ett skydd för att slippa en kollaps. Det går att säga att de tre följer livets lägen och nog har man upplevt alla tre. 

bottom of page