top of page

Örtkurs

Grönsaker och örter
Tidigare civilisationer har använt sig av läkeörter för att förebygga hälsa i stor omfattning. Det har beräknats att  att endast 10 % har upptäckts av de ingående organiska substanserna i växter. Dock finns det en gammal tradition där vi har prövat oss fram för att förstå läkeväxters användningsområde. Hitills har de kemiska studierna varit mycket knapphändiga och långt ifrån metodiska. Det finns med andra ord ett okänt potential att förstå sig på läkeväxter.

Örter för egenvård

Varför använda sig av örter?

  • Örter finns naturligt och många av dem går att plocka gratis. Det finns många bra förbisedda örter i vår svenska fauna.

  • Många örter är lätta att odla själv.

  • Örter innehåller många intressanta ämnen, vitaminer och mineraler. Det är med andra ord naturliga vitaminer jämfört mot de syntetiska som du köper i affär.

  • Många hygienprodukter innehåller mikroplaster som till exempel schampo. Därför är också att använda örter bra för miljön.

Kurs örter för egenvård lär dig att göra egna hygien- och skönhetsprodukter för hemmabruk. Du får vilka fytokemikaliska komponenter som ingår i en växt. Vad man ska tänka på när man använder sig av örter. Hur man bevarar livslängden på örter. Vad innehåller örtprodukter. Du får recept och kommer ha kunskap att göra egna recept.

 

Du kommer få kunskap om vanliga svenska örter som du kan plocka. Andra läkeväxter både från Sverige och hela världen. Vid fysisk kurs ägnas en dag att göra egna örtprodukter och preparat. Kurs görs även via online. Det vill säga Zoom eller Teams. När det görs online ingår ej att göra egna produkter.

Kostnad online 2000:-

Kostnad fysisk  2300:-

Historiskt om örter

•Neandertalare i Irak Shanidar har utgrävningar visat att de använde sig av örter som läkeväxter.

•I Coahuila i Mexiko som var bebott i 8000 år har utgrävningar hittat att de använde örter som läkeväxter.

•I gamla högkulturer som Babylon, Egypten, Indien, Kina, Grekland eller Rom går det att hitta hänvisningar till läkeväxter.

•Man tror dessutom att Egyptier kan ha använt antibiotika genom strålsvampar som producerade antibiotiska substanser.

•I Veda-skrifterna finns det många hänvisningar till läkeväxter.

•Örter finns i TCM traditionell kinesisk medicin.

•Örter finns också som tradition inom Ayurveda.

•Även schamaner använder sig av örter.

•Det har med andra ord varit med oss länge.

Homemade rättsmedel
hängande Örter
Kryddor
Sofie.jpg
bottom of page