top of page

Nakshatras - månens faser

Månen tar ca 28 dagar innan den har cirkulerat runt i zodiaken. Varje natt har månen en ny position på himlavalvet. Vedisk astrologi tittar på hur månen var placerad när du föddes. Månastrologi ger dig många insikter om vem du är. 

Nakshatras är boningen där det går att förutsäga våra andliga gåvor och förmågor. Ordet "naksh" betyder att närma sig och "tra" betyder att tillbe. Nakshatra definierades ursprungligen att ansluta sig till den kosmiska livskraften och genom det förlänga vårt  sinne till det kosmiska sinnet.

Nakshatras talar om frukten av vårt karma det vill säga vårt andliga arbete i livet. Tidig Siddhanta (astronomiska texter) döpte de 28 månplaceringarna efter deras olika gudar. Nakshatras börjar med Ashwini. Där en häst är symbol för själen, prana eller livkraften. En persons månplacering vid födelse avslöjar deras innersta tankar, deras personlighet och deras inkännande kapacitet. 

Många anser att månastrologi är mer viktig än traditionell astrologi. Att upptäcka sin månastrologi är ett viktigt verktyg för att hitta dig själv och bra vid rådgivning vid psykologiska angelägenheter enligt många indier. 

Månen är planeten som starkt påverkar jorden men även människor också. Månen styr vårt vattenelement. Vilket är förklaringen varför månen styr tidvatteneffekter i form av ebb och flod. En genomsnittlig person består av ca 60 % vatten. Eftersom månen styr vattenelementet styr månen också våra känslor. 

Månsjuk, mångalen är vokabulär som visar på att månen har stark påverkan månen har på vår kropp och psyke. I engelskan finns ordet lunatic som antyder att månen är en stark utlösare av galenskap. Det finns till och med studier som har visat att kvinnors menstruationscyklar har synkroniserats efter månens cykler. Dock har få lyckats att reproducera de resultaten. En del har svårt att sova när det är en fullmåne.

Det finns relativt nya vetenskapliga studier som är gjorda av Michal Zimecki som hävdar att det finns ingen korrelation med månen och olycksfall och brottslig aktivitet. Hormonet melatonin som stimulerar nervsystemet kan påverkas av den elektromagnetiska strålningen av månen enligt Michal Zimecki.

Symbolen Sei Hei Ki som finns i Reiki ( livskraftsenergin) sägs korrelera med månens elektromagnetiska kraft. Sei Hei Ki hjälper dig att balansera känslor och att hantera dina känslor. Inom astrologi anser de att månen är en kvinnlig kraft, "Mother moon". Att månen är stark och kraftfull råder det inget tvivel om. Nakshatras är ett kärnfullt sätt att ta reda på mer om dig själv.

bottom of page