top of page

Forskning gjord på Reiki

Patientsäkerhetslagen har varit orsak till att allt inom vård ska vara beprövad och inom vetenskaplig erfarenhet (vilket jag tycker är bra). Det finns dock mycket forskningslitteratur som är gjord med positivt utslag för Reiki. Här under kommer jag lista några av dem. I Sverige anses Reiki vara förebyggande friskvård. Reiki är också godkänt som friskvård.

2022

Reiki Therapy for Youn Hospitalized Children Ages 1-5 Years Receiving Palliative Care. Holistic Nursing Practice April 2022, Thrane, S., et. al.

Slutsatserna av studie var att Reiki är noninvasiv, avslappnande för barn i palliativ vård. Stressnivåer minskade, syresättningen blev bättre och hjärtfrekvens minskade.

Evaluation of a Remote Reiki Program for Frontline Healthcare Workers in the UK. Global Advances in Health and Medicine, 11:6-7 (2022), Dyer, N., Baldwin, A., Pharo, R. and Gray, F.

DistansReiki visar sig vara välgörande för stressreducering, minskad oro, minskad smärta, ökat välmående och sovvanor för sjukvårdspersonal i England vid COVID 19 pandemin.

Interventional Studies on Nurses Mental Health in the COVID 19 Pandemic: A systematic Rewiew. Nursing Department, Faculty of Health Sciences, Turkey, Psych 4 (2022), Selmin Köse and Merve Murat.

Rewiewstudie som säger att distansReiki är bra för den mentala hälsan vid COVID 19 pandemin.

The Effect of Reiki Therapy on Cancer Pain Management in Palliative Care. Patients: A Systematic Rewiew, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey 10:4 pp 518-522 (2022), Yildirim, D. and Erceylan, M.

Det har rapporterats att Reiki har en postiv effekt av att minska smärta. Dock upplevs det att det behövs göras randomiserade studier på handpositioner, längd på Reiki-session och hur ofta det behövs Reiki.

2017

Reiki is better than placebo and has broad potential as a complementary health therapy.

Complementary & Alternative Medicine vol. 22(4). pp 1051-1057 (2017).

McManus, D.E. Phd

En rewiew-artikel som drar slutsatsen att Reiki är bättre än placebo. Reiki har potential för ett brett användande för att åstadkomma hälsa och användas som eftervård efter operationer.

Self-Efficacy for Coping with Cancer Enhances the Effect of Reiki Treatments During the Pre-Surgery Phase of Breast Cancer Patients.

Anticancer Research 37: pp 3657-3665 (2017).

Chirico, A., D'Aiuto, G., Penon, A., Mallia, L., De Laurentiis, M., Lucidi, F., Botti, G. and Giordano, A.

Reiki gav lättnad och hjälpte bröstcancerpatienter att hantera tiden före operation.

Reiki for Hospice Patients and Their Caregivers: An in-depth Qualitative Study of Experiences and Effects on Symptoms.

General Hospital Medford, MA Gowri Anandarajah (2017).

Conner, K.

Tillit spelade roll för hur man upplevde Reiki. Temperatur- och tinglande förändringar upplevdes. Vissa sjukdomssymptom lättade. Slutsats var att Reiki gav positivt resultat för Hospice-patienter.

2016

The Clinical effectiveness of cognitive behaviour therapy and an alternative medicine approach in reducing symptoms of depression in adolescents.

School of Psychology, The University of Sydney (2016)

Charkhandeh, M., Talib, M.A. and Hunt, C. J.

CBT och Reiki användes på tonåringar. Båda  var framgångsrika men i det här fallet gav CBT bättre resultat.

2015

Effects of distant Reiki on pain, anxiety and fatigue in oncology patients in Turkey: A pilot study.

Asian Pac  J Cancer Prev, 16(12), pp 4859-4862 (2015)

Melike, D., Gulbeyaz, C. och Ayhan, K.

En pilotstudie som har resulterat i indikationer att Reiki har minskat smärta, ängslan och utmattning hos cancerpatienter.

The use of self-Reiki for stress reduction and relaxation.

J Integr Med 13(5): 336-340 (2015).

Bukowski, E.L.

Studien visar att hypotesen att Reiki har en lugnande effekt, vilket har åstadkommits genom egenbehandling av Reiki.

Effects of Reiki on Post-cesarean Delivery Pain, Anxiety and Hemodynamic Parameters: A Randomized, Controlled Clinical trial.

Pain Management Nursing Vol 16, No 3, pp 388-399, (2015).

Midilli, T.S.

Reikibehandling minskade smärtintensiteten, ångest, lugnare andning och behovet av smärtstillande. Det påverkade dock inte blodtrycket. Reiki rekommenderas som smärtreducerande och ångestdämpande metod vid kejsarsnitt.

2014

Effect of Reiki therapy on pain and anxiety in adults: An indepth literature rewiew of Randomized trials with effect size calculations.

Pain Manag Nursing, 15(4), pp 897-908 (2014).

Thrane, S. och Cohen, S.M.

En rewiew-artikel som säger att det finns bevis att Reiki är bra mot smärta och ängslan.

The effect of Reiki on blood hypertension.

Acta Paul Enferm 27(5): pp 479-484 (2014).

Salles, L.F., Vannucci, L., Salles, A. and  Silva M.J.

Reiki har en positiv och minskning av onormalt högt blodtryck, vilket föreslår  att Reiki kan reglera hypertoni.

2009

Effects of Reiki on pain and anxiety in the elderly diagnosed with dementia: A series of case reports.

Alternative therapies Jul/Aug, Vol.15. no 4 (2009).

Meland, B.

I den här forskningstudien minskades stress, oro och smärta hos äldre med demens med hjälp av Reiki.

 

The  art of Reiki and its uses in general practice.

Practice nursing 20(1). pp 11-14 (2009).

Bourne, L.

Förklarar hur Reiki fungerarar och hur det kan vara användbart som komplementär metod i vård.

2007

Reiki for Mind, Body and Spirit Support of Cancer Patients.

ADVANCES Fall vol 22(2) (2007).

Miles, P.

Slutsats är att Reiki hjälper klienter snabbt att må bättre genom att förbättra oro och andra övergående symptom som smärta, utmattning, illamående, sömnlöshet och att vara fokuserad.

2005

Energy Healing a complementary treatment for orthopedic and other conditions.

Orthopaedic Nursing 24(4), pp 259-269 (2005).

DiNucci, E.M.

En rewiew-artikel (insamling av tidigare forskningserfarenheter gjorda på Reiki). Artikeln visade positiva resultat för sårläkning, Aids, smärtreducering, minskning av oro, förbättrad artros, utveckling av muskler och hudbildning.

2003

A Phase II Trial of Reiki for the Management of Pain in Advanced Cancer Patients.

Faculty of Nursing and International Institute for Qualitative Methodology University of Alberta (2003).

Olson, K., Hanson, J. and Michaud, M.

Reiki förbättrade smärta något för cancer patienter. Dock förminskade inte förbrukningen av smärtstillande.

2002

Experience of a Reiki Session.

Alternative Therapies in Health and Medicine, pp. 48-53 (2002).

J. Engebretson och D.W. Wardell

Reiki upplevdes  positivt av mottagare och det var individuella postiva upplevelser.

2001

Biological correlates of Reiki Touch healing.

Journal of Advanced Nursing, 33(4), pp 439-445 (2001).

Wardell, D.W.

Biologiska värden mättes före och efter Reikibehandling. Oro och systoliska blodtrycket minskade och salivary iga (förbättrar immförsvaret) ökade. Hudtemperaturen ökade vid Reikibehandling. Slutsats var att Reiki påverkar både biologiskt och fysiologiskt tack vare avslappning.

Working with survivors of torture in Sarajevo with Reiki

Complementary Therapies in Nursing & Midwifery (2001) 7,pp 4-7.

Kennedy, P.

Traumatiserade tortyroffer i Sarajevo fick Reiki. Det blev en positiv effekt och de upplevde att de fick ett större välmående.

1998

Pain, Anxiety and Depression in Chronically ill Patients with Reiki Healing.

Subtle Energies and Energy Medicine Journal, 9(1)(1998).

Linda J. Dressen och Sangeeta Singg.

Reiki har gett tydliga resultat att vara effektivt mot oro, smärta och depression.

1997

The Efficacy of Reiki Hands on Healing: Improvements in Adrenal, Spleen and Nervous Function as Quantified by Electro-Dermal Screening.

Alternative Therapies Magazine, 3(4), p.89 (1997).

Betty Hartwell och Barbara Brewitt.

Mätningar visade förbättringar med 7.8-8.3 %. Samtliga klienter vittnade om ökad avslappning, minskad smärta och ökad rörlighet efter Reikibehandlingar.

Using Reiki to Manage Pain: a Preliminary Report

Cancer Prev. Control, 1(2) pp.108-113 (1997).

Cross Cancer Institute, Edmonton, USA.

Tydligt resultat att smärta minskade (p<0,0001) efter en Reikibehandling.

1989

1.Human Hemoglobin Levels and Reiki Healing: a Physiologic Perspective

Journal of Holistic Nursing, 7(1), pp. 47-54 (1989).

Wendy Wetzel

Reiki hade en mätbar positivt resultat på psykologisk effekt. Dock fick vissa högre blodvärden medans andra fick lägre blodvärden.

Att tänka på när det läses en forskningsrapport

Det finns bra frågor som går att ställa för att förstå om forskningen har någon validitet och evidens. I vilken journal är studien publicerad. Till exempel har ”Oncology Nursing Forum” har ett större värde än till exempel ”Complementary Magazine” för att det är forskning gjord på ett sjukhus eller vårdinrättning. Forskning på en medicinsk institution slår högre. Intresseorganisationer kan ibland vara färgade av sin intressen och trossystem.

Det är inte alla tidningar som har original-forskningen utan är en tolkning av den. Dock kan det vara mycket tacksamt att läsa tolkningar för det kan vara tids-konsumerande att läsa igenom hela forskningsartiklar. Det är med andra ord viktigt att veta om det är en förstahandskälla eftersom det ibland kan vara tolkningar av forskningsrapport.

En annan viktig fråga att ställa sig är vilket år publicerades artikeln. Äldre studier är ofta inte så omfattande och ofta bygger nyare forskningsstudier på vad som har publicerats före dem. Det går att säga att forskningsstudier har ett nyhetsvärde.

Vad är bakgrunden och erfarenheten på den som har utfört studien (författaren). Seriösa studier har oftast någon med doktorsgrad utfört studien (Phd). De som har samlat in data, vilket är oftast Reikiutövaren med hjälp av subjektiv perceptuell bedömning före och efter Reikisession (oftast med VAS eller Likerts skala) kan nämnas med ett tack i artikeln. De som har hjälpt till med mätningar, statistik och så vidare kan stå med som medförfattare fast efter huvudförfattaren.

Vem har finansierat studien är också viktigt för att förstå om studien har validitet och evidens. Exempelvis har ”Johnson and Johnson” mindre validitet än ”National Cancer Institute”.

Sjukhus med Reiki

Reiki ges av volontärer på olika center. I USA är det ibland integrerat hos sjukvårdspersonal.  Ibland är det inte enbart Reiki som ges. Det ges Reiki som komplement till traditionell vård till både den som är sjuk och dess anhöriga. Det finns mer sjukhus som ger Reiki än vad som är skrivet här under.

 

Reiki ges på sjukhus för att ( observera i andra länder):

 

  • Minska smärta

  • För att minska smärta och oro före operation och befrämja läkning efter operation.

  • Minskade symptom efter strålningsbehandlingar.

  • För att åstadkomma minskad emotionell stress.

  • Förbättrad avslappning och välmående.

  • Minska oro och depression

www.humanfrequencies.com

Baldwin, A.,(2020): Reiki in Clinical practice. A science-based guide. Handspring Publishing Edinburgh. ISBN 978-1-912085-37-8. Pp 184-185.


USA 

1.New York-Presbyterian Hospital/Colombia University Medical Center, New York, NY

2.Duke Integrative Medicine, Durham, NC

3. Yale-New Haven Hospital, New Haven, CT

4. Cleveland Clinic Wellness Institute, Lyndhurst, OH

5. Memorial  Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY

6. Banner University Medical Center, Tucson, AZ

7. Tucson Medical Center, Tucson, AZ

8. Childrens Hospital Boston, Boston, MA

9. Dana Farber/Harvard Cancer Institute, Boston, MA

10. Hartford Hospital Integrative Medicine, Hartford, CT

11. Abramson Cancer Center of the University of Pennsylvania, West Chester, PA

12. John Hopkins Integrative Medicine and Digestive Center, Lutherville-Timonium, MD

13. Portsmouth Regional Hospital, Portsmouth, NH

14. Mayo Clinic, Rochester, MN

Storbrittanien
1. University College Hospital Macmillan Cancer Centre, London

2. Southampton General Hospital, Southampton

3. Welcome Treatment Centre, Sherwood Forest Hospitals, Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire

4. Trinity Holistic Centre, South Tees Hospital, Middledbrough

5. Beatsson Cancer Charity, Glasgow

Australien
1. Solaris Cancer Care Centres, Western Australia

2. Footprints Day Centre, Perth, Western Australia

Portugal
1. Hospital Sao Jao

2. Cova de Beira Hospital

3. Ipo porto clay Hospital
 
4. AAPC (Assoc Apoio Perssoas Com Cancio)

5. Lisboa - IPO Lisboa

6. Coimbra - IPO Coimbra

Spain
1. Vall d'Hebron Hospital, Barcelona
 
2. La Fe Hospital, Valencia

3. Virgen de la Macarena Universitary Hospital, Sevilla

4. Altagracia de Manzanares Hospital, Cindad Real

Brasilien
1. Hospital Sirio Libanes
 
2. Mandonqui hospital
 
3. Base Hospital

4. Peter the Apostle Hospital

5. Basic Units of Health of Pozos de Caldas

6. Santa Isabel Hospital

7. Sao Joao del Rei Hospital

Chile
1. Indisa Clinic, Santiago
 
2. Santa Maria Clinic, Santiago
 
3. Fe'lix Bulnes Hospital, Santiago 
 
4. San Fernando Hospital

5. Copiapo' Hospital

6. Libertador Bernando O' Higgins Regional Hospital

7. Arica Hospital

8. Achao Hospital

9. Iqnique Hospital

Argentina
1. German Hospital, Buenos Aires

2. Militar Hospital Dr Cosme Argerich, Buenos Aires

3. Nursing Home San Juan Bantista (Rouge Perez, Buenos Aires province)

4. Community Hospital of  Pinamar (Buenos Aires province)

5. Acutes General Hospital Bernadino Rivadavia

6. Childrens Hospital of Parana (Entre Rios province)

7. Health Center and Community Effort (Cesac)

8. Gastroenterology Hospital Dr Odaondo

9. Rehabilitation Hospital Manuel Roca

bottom of page