top of page
Ayurvedisk hälsovägledning

online          600:-
fysiskt         800:-

 

I den här vägledningen får du reda på vilken som är din huvudsakliga dosha (kroppskonsitution). I en fysisk konsultation tittar jag på din puls och kropp och gör en analys av vilken mat som är lämplig för dig samt även andra åtgärder som behövs göras.

 

Det är åtgärder som hjälper dig att balansera kropp, själ och sinne. När din kropp balanseras ges det bästa möjliga väg att hitta ett välbefinnande.

Åtgärder anpassas efter din livssituation men det kommer att krävas en vilja att förändra din nuvarande situation.

Ayurveda består av två ord ayu som betyder “liv” och veda som betyder ”kunskap”. Ayurveda är “livskunskapen” och är vetenskapen om att skapa ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Det huvudsakliga målet med Ayurveda är att bibehålla god hälsa och ifall man blir sjuk att kunna tillfriskna snabbare från sjukdom och att sjukdomsbild inte blir omfattande. Det är en holistisk kunskap som beaktar alla aspekter av kropp, tanke, sinne och livstil.

•Ayurveda ger dig färdigheter i form av egenvård att “rengöra” inre vävnader, organ och sinne.

•Ayurveda tar hänsyn till din kroppskonstitution och är individuellt anpassad vad som är bra att äta för kost för att du ska hamna i balans och få bra matsmältning.

•Ayurveda ger dig tips på egenvård för att stimulera kroppens självrenande funktioner, lymfcirkulationen och som konsekvens förbättra immunförsvaret.

•Eller morgonrutiner och därigenom skapa en förbättrad hälsa.

•Skapa regelbundenhet genom rutiner.

•Ayurveda hjälper dig att hitta din själs längtan det vill säga hitta ditt Dharma.

•Sammanfattningsvis är Ayurveda metoden för att du ska bli den bästa versionen av dig själv och är förebyggande friskvård.

Ayurvedavanor 2.pub.jpg

Ayurvedisk hälsovägledning

bottom of page