top of page

Tankar om Reiki

Mikao Usui (Reikis grundare) och hans studenter benämnde Reiki till en början Shin shin kaizen. Vad betyder det? Det brukar översättas till föbättring av kropp och sinne. När jag tittar på översättning av shin kan det betyda hjärta eller tanke. En djupare innebörd är andligt eller essensen. Shin kan också betyda ny eller innovativ. Det går att säga att det betyder ett nytänkande angreppsätt. Kaizen kan översättas ständig förbättring och är även en företagsmodell hos Toyota.

Rent teoretiskt får man lära sig att Reiki tar bort eventuella energiblockeringar. Hayashi liknade det med en bäck som har smutsigt bottensediment. När flödet ökar luckras bottensedimentet upp, men med tid blir bäcken klar och ren. Reiki "tvättar" något ur dig. Det vill säga ditt ego tvättas bort av sig själv. Reiki gör att du börjar se dig själv i ett klarare tillstånd. Allt kommer till dig genom inre tystnad, reflektion och att du ger dig själv Reiki varje dag. Du erhåller ett bättre välmående, en mer utvecklad självbild och din "pusselbit" i helhetsmönstret kristalliserar ut sig.

Genom de 5 Reikiprinciperna Gokkai ställer du in dina tankar i en positiv vibration. Du får balans i livet och livskraften får inget energiläckage. När du behåller din livskraft är du i din kraft. Med hjälp av de 5 Reikiprinciperna skapar de en livskraftsbalans. De 5 Reikiprinciperna är så viktiga och inte bara ord. De är 5 väl genomtänkta principer som är viktigare än du kan ana.

Djupet av Reiki kan man endast få genom kontinuerligt uttövande. Jag kan själv intyga att något händer inom dig som jag inte kan sätta ord på. Du förändras och får en klarare approach. Tänker jag tillbaka till den jag var i början när jag lärde mig Reiki så har jag utvecklats och är ljusår från den jag var då.

Rei brukar översättas till andligt (inte universell). För mig är det en allomfattande livskraft som finns precis överallt. Men Reiki är så mycket mer och kan kanske inte helt och fullt förklaras i ord. Det måste prövas, upplevas och vara en erfarenhetsbaserad kunskap. För det är där storheten och förståelsen finns. Att möta livskraftens magi och bli en bättre version av sig själv. Reiki är därför andligt tranformerande.

Det är förmodligen det "Shin shin kaizen" betyder en ständig förbättring av det andliga inom dig.

Shin shin kaizen

bottom of page