top of page

Mantran

Namaste

Namaste är en hälsningsfras som sägs. Det är gammal sanskrit. Mantrat visar ödmjukhet och förbundenhet.

Det kan översättas till följande "det gudomliga inom mig ser och respekterar det evigt gudomliga inom dig".

"SKÖNHETEN DU SER I MIG ÄR EN REFLEKTION AV DIG" //RUMI

Namaste bygger på orden namah och te. Det betyder väldigt enkelt översatt "jag bugar för dig".

Det finns många olika tolkningar av vad Namaste betyder.

  • Min själ känner igen din själ

  • Vi är ett och tillsammans är vi en helhet

  • Min energi böjer sig för din energi

"NÄR DU ÖVAR MED MANTRAT KOPPLAR DU SAMMAN DET KRAFTEN INOM DIG SJÄLV OCH ANDRA. DET ÄR EN GEST AV KÄRLEK, RESPEKT OCH ENHET".//DEEPAK CHOPRA

Anjali mudra är en Namaste handposition där handflatorna förs ihop framför hjärtat.

Det är en symbolik att tänka från hjärtat istället från ditt sinne. Handpositionen Namaste visar på oneness, wholeness och connectivity. Mitt ljus ser och respekterar ditt ljus. Namaste ger dig ett respektfullt helhetstänk. Där varje individ är viktig och värdefull i helheten. Med hjälp av Namaste tankesättet skapas en medmänsklighet, skönhet och livet blir som konsekvens mer glädjefullt.  Namaste.

Sat Nam

Sat Nam sägs i samband vid ett avslut. Sat Nam betyder att "sanning är min identitet" eller "jag är sanning". Mantrat har en utrensande effekt och samarbetar och balanserar  dina chakran. 

Den ger dig kontakt med det eviga.

Sat Nam är ett Bij (seed) mantra. Man tror att med hjälp av mantrat kan man uppnå livskunskap som symboliskt liknas med ett fullvuxet träd.

Det vill säga man hittar sin sanna identitet, frihet och inre frid.

bottom of page