top of page

Ayurvedisk pulsläsning - att mota vargen vid grinden

Ayurvedas definition på en frisk person

Det kallas en frisk person, vars doshor är i balans, vars matsmältningsprocesser, kroppsliga vävnader och utsöndringsprocesser är i balans och vars inre essens, sinnesorgan och sinne är i ett alert, lyckligt tillstånd förankrat i sig själv.

Sushruta Samhita 15:41

Ayurvedisk pulsläsning görs för att läsa av var i kroppen det finns en obalans. Det går att känna var kroppen arbetar och om den är frisk. Det går också att känna om det finns något obalanserat i kroppen och vad som är orsak till det.

Det går också att göra en djuppulsläsning. Det talar om vad som är din födelse-dosha (din födelsekonstitution Prakruti), vilket kan ha förändras utmed tidens gång av olika orsaker.

Vävnadspuls talar om i vilken vävnad eventuell obalans är i.

Vid en Ayurvedisk hälsorådgivning läses pulsen av. Det går att mota vargen vid grinden och vidta åtgärder om något upptäcks. Man ska alltid uppsöka traditionell sjukvård vid allvarliga sjukdomar.

bottom of page