top of page

vitaminer

Ordet vitamin skapades av en polsk man som var biokemist. Han kallade dem livets aminosyror (vit = liv och amin =aminosyror). Vitaminer tillförs utifrån via vår kost eller som vitamin-tillskott. Den i särklass bästa vitamin-källan är via en varierad bra kost.

Vitaminer behövs för att kroppen ska kunna ta till vara näringsämnnen i maten. De behövs för immunförsvaret, nervsystemet, musklerna och syn.

Vitaminer och mineraler hjälper till kroppens många funktioner. Tillsammans med fett, protein och kolhydrater åstadkommes uppbyggnad, reparation och försörjning till celler och vävnader. För alla metabola funktioner i kroppen behövs det vitaminer och mineraler.

hälsosam mat

Fettlösliga vitaminer

Vitamin A - är ett fettlösligt vitamin som förekommer i två former retinol och betakaroten. Retinol finns i animaliska produkter och betakaroten i vegetabiliska. Betakaroten kan även benämnas 

bottom of page