top of page

Reiki etik

Händer 001.JPG
 • Praktisera Reiki på dig själv och andra så att du får förståelse hur livskraften fungerar och genom det får du erfarenhet hur du kan använda livskraften.

 • Ge dig själv Reiki varje dag för att uppnå välbefinnade och en energihygien.

 • Varje Reikisession, Reikielev och Reikiupplevelse är unik och personlig och är lärdomar till nya upplevelser och erfarenheter.

 • Det råder tystnadsplikt om varje Reikisession och Reikielev om inte medgivande ges.

 • Rekommendera klient att uppsöka sjukvård om det finns ett uppenbart behov. Reiki är endast komplementärmetod till traditionell sjukvård.

 • Ha kännedom om vilka lagstiftningar som berör Reiki (GDPR och Patientsäkerhetslagen).

 • Låt Reikilivskraften leda dig i livet och i Reikisessioner.

 • Praktisera Gokai (reikiprinciperna) varje dag och före varje Reikisession. De fem principerna har en betydelse och är viktig för att bevara din livskraft (det vill säga att det inte uppstår energiläckage). 

 • Var ett föredöme när du pratar om Reiki. Var positiv, livsbejakande, engagerad och upplyftande. 

 • Prata inte om andra. Har du något att säga prata med personen/personerna i fråga. Det är ok att belysa om ett beteende men definitivt inte om en person. Det vill säga aldrig vara personlig i din feedback.

 • En Reikiutövare talar inte nedsättande om en annan Reikiutövare.

 • Ingen människa är perfekt. De allra flesta gör så gott vi kan och vet hur. Varje människa är imperfekt perfekt. Visa kärlek och respekt för varje människas unika livsresa.

Gokai (de fem reikiprinciperna).

Kyo dake wa (Bara för idag/just nu)

ikaruna (undvik att bli arg).

 

shin pai suna (undvik oro).

kan sha shite (lev i tacksamhet).

gyoo hageme (utför arbetet hederligt).

hito ni shin setsu ni (visa kärlek och respekt för varje levande varelse).

Patientsäkerhetslagen

Socialstyrelsen kontrollerar legitimerad sjukhuspersonal och deras verksamhet enligt Patientsäkerhetslagen.

Lagen säger att hälsa och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att läkare eller sjuksköterskor inte får ägna sig åt komplementärmedicinsk terapi på arbetstid. Det har dock varit domar där man friat och huvudsak är det viktigt att särskilja när man gör det ena och inte blanda ihop de två och visa en tydlighet att nu görs det sjukvård eller nu görs det komplementärmedicin.

Det är viktigt som Reikiterapeut att veta vad som får göras eller inte när man gör behandlingar.

 • Reikiterapeuter får inte behandla sjukdomstillstånd som infektionssjukdomar, diabetes eller cancer.

 • Klient får inte vara gravid.

 • Barn får inte vara under 8 år. Det betyder inte att du får ge dina egna barn Reiki, men du bör uppsöka sjukvård vid akut sjukdom.

 • I komplementärmedicin får man inte diagnosticera.

 • Reikiterapeuter får ej heller säga att de kan bota.

Reiki är förebyggande friskvård. Tillsammans är de en helhet. Personligen tycker jag att Patientsäkerhetslagen är bra och fyller ett syfte. 

bottom of page