top of page

Ayurveda

Varför Ayurveda.jpg

Telomerer är DNA sekvenser med proteiner i slutet av av varje kromosom. Varje gång en cell delar sig kopieras kromosomerna. Det benämns replikering. Vid varje celldelning blir telomeren kortare. På senare år har det föreslagits att telomeren kan ha betydelse för åldrande processen, cancer och död. Något som gav Nobelpriset 2009 till Blackburn, E., Greider, C. och Szostak, J.​

Ayurvedisk livstil som förlänger telomererna

  • Sattva, det vill säga när man är i frid. Sattvisk sinne är när man är i medkänsla, omvårdande, givande och snäll. Rajas är när telomeren förkortas och livet blir kortare. Det rajastiska sinnet är när man drivs av yttre världen, där man stressar, uthärdar, överarbetar, manipulerar, ljuger, fuskar och själ. Tamas är när man drar sig undan, pessimistisk, deprimerad, förbittrad vilket bidrar till förkortad telomer och resulterar i accelerat åldrande. 

  • Undvik kronisk stress som också förkortar telomeren. Meditation har visat sig vara välgörande för att få lägre stressnivåer och som konsekvens förlängs telomeren.

  • Motion är en superkur för att förlänga telomererna och det räcker med 3 x 45 min/vecka för att telomererna ska fördubbla sin längd.

  • Äta rätt mat. Telomerernas fiender är inflammation, oxidation och insulin-resistans. Ayurveda kan hjälpa dig att rätt för din dosha/kroppskonstitution och därigenom förlänga dina telomerer.

  • God sömn är a och o för att kroppen ska kunna återhämta sig, föryngra sig och detoxa bort slaggprodukter.

Om Ayurveda

Ayurveda är en äldre indisk läkekonst som går att finna i den vediska litteraturen som är ca 5000 är gammal. Ayurveda är sanskrit och brukar översättas till "kunskapen om livet". Fördelen är att med hjälp av Ayurveda kan du hålla kroppen och sinnet i balans och genom det förebygga eventuella sjukdomar. Ayurveda är en systervetenskap till den efterkommande kinesiska medicinen.

Ayurveda är en kunskap för att få kroppen i balans och därigenom åstadkomma självläkning i kroppen, den Ayurvediska livstilen med rutiner om kost, massage, örter, oljor, detox, filosofi (livsåskådning), motion och sömn hjälper dig att få en god hälsa.

Ayurvedisk pulsläsning hjälper dig att lyssna in kroppen och ger dig verktyg att balansera eventuella obalanser som uppstår när det bildas slaggprodukter, stress, depression eller sömnsvårigheter för att ge några exempel. Ayurveda är smart och enkelt.

Ayurveda hjälper dig också att balansera ditt sinne, få bort blockeringar, skifta mönster i dina tankar och som resultat blir du friskare i kropp, själ och ande.

bottom of page