top of page

Örter

Läkeörter har använts i alla tider. Mycket av den kunskap som användes förr har fallit i glömska. Tidigare civilisationer har använt sig av läkeörter för att förebygga hälsa i stor omfattning. Det har beräknats att  att endast 10 % har upptäckts av de ingående organiska substanserna i växter. Dock finns det en gammal tradition där vi har prövat oss fram för att förstå läkeväxters användningsområde. Hitills har de kemiska studierna varit mycket knapphändiga och långt ifrån metodiska. Det finns med andra ord ett okänt potential att förstå sig på läkeväxter.

Jag ser endast örter som förebyggande och ett komplement till egenvård och friskvård. Behövs det ska man uppsöka traditionell vård.

Historiskt om örter

•Neandertalare i Irak Shanidar har utgrävningar visat att de använde sig av örter som läkeväxter.

•I Coahuila i Mexiko som var bebott i 8000 år har utgrävningar hittat att de använde örter som läkeväxter.

•I gamla högkulturer som Babylon, Egypten, Indien, Kina, Grekland eller Rom går det att hitta hänvisningar till läkeväxter.

•Man tror dessutom att Egyptier kan ha använt antibiotika genom strålsvampar som producerade antibiotiska substanser.

•I Veda-skrifterna finns det många hänvisningar till läkeväxter.

•Örter finns i TCM traditionell kinesisk medicin.

•Örter finns också som tradition inom Ayurveda.

•Även schamaner använder sig av örter.

•Det har med andra ord varit med oss länge.

Varför är örter spännande och en bra kunskap att ha enligt mig:

  • Örter finns naturligt och många av dem går att plocka gratis. Det finns många bra förbisedda örter i vår svenska fauna.

  • Många örter är lätta att odla själv.

  • Örter innehåller många intressanta ämnen, vitaminer och mineraler. Det är med andra ord naturliga vitaminer jämfört mot de syntetiska som du köper i affär.

  • Många hygienprodukter innehåller mikroplaster som till exempel schampo. Därför är också att använda örter bra för miljön.

bottom of page