top of page

De mystiska kristallskallarna


Enligt legenden finns det 13 kristallskallar som sägs kunna förse oss människor med viktig information.


Informationen sägs vara viktig information om mänsklighetens ursprung och det finns många hypoteser om de 13 mytomspunna kristallskallarna. Enligt profetian kan kristallskallarna samlas och mänskligheten kommer då få tillgång till kollektiv visdom. Inte helt olikt filmen "Indiana Jones och kristalldödskallens rike".


De 12 kristallskallarna ska då placeras i en cirkel varav den 13:e som benämns mästarskallen läggs i mitten och det kommer leda till ett paradigmskifte och åstadkomma en förändrad värld, men människan måste vara tillräckligt utvecklad både etiskt och andligt så att de inte missbrukar kunskapen. Hitills har man hittat 7 stycken och det finns dock gott om förfalskningar av kristallskallar.


Hypotes 1.

Mayastammarna säger att de är ansvariga för skapandet av de 13 kristallskallarna. Skallarnas andar kan väckas genom en ceremoni gjord av den äldste ifrån Mayafolket. Det skulle då åstadkomma att den lagrade kunskapen skulle komma kollektiva medvetandet tillgodo och resultera i ett stort mänskligt uppvaknande. De säger dessutom att kristallskallarna är över 100.000 år gammal.


Hypotes 2.

Det finns de som tror att Atlantis överstepräster förutsåg Atlantis fall och lagrade sin kunskap i ett antal kristallskallar som nu finns utspridda överallt på jorden.


Hypotes 3.

Det finns de som tror att kristallskallarna är gjorda av Aliens. Eftersom kristallskallen är så välgjord att dåvarande verktyg från den tiden inte kunde åstadkomma så exakta former och snitt. Det finns dessutom många förfalskningar av de här kristallskallarna. Dock har de inte så exakta snitt.


Hypotes 4.

Skallarna består av samma kristaller som används i datorer. Det är därför inte orimligt att tänka sig att precis som datorer att de kan lagra data/information. En dåtida dator.


Den adopterade Ann-Mitchelle Hedges fann med sin far Frederick Mitchelle Hedges en kristallskalle. Ann fick klättra ner i en ruin. Hon hittade en kristallskalle under ett kollapsat altare i ett Mayatempel i Belize. Skallen fick namnet "The skull of doom".


Det finns en äkta kristallskalle som har döpts till Max som flertalet vittnar om att den har helande egenskaper. Kristallskallen Max finns i Texas och den brukar åka ut på turne där man får köpa biljetter för att vara nära den.


Det man kan säga är att mycket information som finns om de mystiska kristallskallarna är hypoteser. Det är med andra ord svårt att säga något om sanningshalten i de olika hypoteserna. Det är och förblir ett olöst mysterium.


102 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page