top of page

Egots faser


Egot är en tanke konstruktion som finns i vårat sinne. Egot ger oss en känsla av att behöva hävda sig, inte räcka till eller att duga som man är. En sorts otrygghet och rädsla.


Egot är enormt lätt att fastna i eftersom vår samhällsstruktur är uppbyggd för att vi ska hävda oss och synas. Det är lätt att falla in i egot och vilja jämföra sig med andra. Jag tror det handlar om att vi lever i en polär värld. Till och med vattenmolekylen är polär. Vad menas med polär? Det menas att saker kan uppfattas på olika sätt. Det som uppfattas positivt av vissa kan också uppfattas negativt av andra trots ärlig intention och uppsåt. Det vill säga det finns både för- och nackdelar beroende från vilket perspektiv man väljer att se det ifrån. Svart, vit, god och ond o.s.v att det är i motsatsförhållande. Vad menar jag med det? Om till exempel en person är försiktig i sin natur utsätts personen inte för någon större fara. Däremot kan kanske personen i fråga leva begränsat i och med att den inte vågar. Det vill säga det finns både för- och nackdelar.


Ego har en korrelation i att vi känner oss separerade från andra och känner dualitet och polaritet. Man brukar prata om ego-död men egot kan egentligen aldrig dö utan bara förbikopplas. Det är när man "tänker" med hjärtat och filtrerar omvärlden via den som man gör en ego "bypass" och när hjärtat tänker skickas därefter en signal till tanke/handling.


Det finns dock olika sätt/skeenden där egot suddas bort och jag kommer beskriva det här under:


Andligt uppvaknande

Andligt uppvaknande är oftast triggat av någon form av existensiell kris. Där man ställer sig frågan vad är meningen med mitt liv eller vad som händer efter döden.


The dark night of the soul

The dark night of the soul eller själens mörka natt är sammankopplat med andligt uppvaknande. The dark night of the soul kan beskrivas som förvirring, deprission, ensamhet och isolering från andra. Det är där man får insikten att något drastiskt måste förändras i livet. Men man vet inte vad eller hur det ska åstadkommas. Upplevelsen brukar kulminera med att ego-bubblan spricker och att man blir uppvaknad.

Satori

Satori är ett tillfälligt ögonblick där man upplever sin sanna natur, högre medvetande och oneness med andra. I ögonblicket upphör man helt och fullt. Det kan vara överväldigande upplevelse för en del. Flertalet Satori kan leda till en bestående upplysning.

Själfull mognad

När vi börjar få en mer själfull mognad återkopplas man med det högre jaget, man förstår vikten av självdisciplin, tålamod och fokusering i andligt utövande.

Omstrukturering

I den här fasen plockar man bort det som inte längre fungerar som till exempel destruktiva och begränsande tankar och icke fungerande beteende och släpper taget om det och överlämnar sig åt universum. Man uppnår egenskaper som behagfull, disciplinerad, tillitsfull, mod, non-attachment, ödmjukhet och kärleksfull.

Reiki

Med många och omfattande Reiki-sessioner över tid kan det åstadkommas en jordning i hjärtat och egot blir "bypassed". Det brukar benämnas kokoro.

När man upplever sig uppkopplad på Oneness, känner ovillkorlig kärlek och inre frid är upplysningen inom nära räckhåll.

104 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Lev i nuet

Comentários


bottom of page